Nagypiszanica: a tervek szerint jövő ilyenkorra teljesen megújul a református templom

40

A nagypiszanicai református templom a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenlétének egyik jelképe, felújítására a horvát és a magyar kormány anyagi támogatásával kerül sor. A templomfelújítási szerződést múlt csütörtökön, a Nagypiszanicai járás napja alkalmából rendezett díszülés keretében írták alá.

Idén is folytatódik a horvátországi magyarok számára fontos egyházi épületeknek a zágrábi kulturális minisztérium általi, rendkívül jelentős összegekkel való támogatása. Így elkezdődhetnek a munkálatok a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenlétét jelképező objektumon, a nagypiszanicai református templomon is, erre a célra 125 ezer eurót hagytak jóvá. Ez a támogatás a 13. legnagyobb összegű tétel az 577 nyertes pályázat közül. A projekt megvalósításához a magyar kormány is hozzájárul, a felújításhoz szükséges dokumentációk költségét finanszírozza.

A felújítási szerződést ünnepélyes keretek között írták alá múlt csütörtökön a Nagypiszanicai járás napja alkalmából rendezett díszülésen.

A résztvevőket Berkes Zlata, a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének elnöke köszöntötte, majd többek között Fredi Pali, a Nagypiszanicai járás elöljárója, Marija Jungić, Belovár-Bilogora megye zsupánhelyettese és Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, a HMDK elnöke szólalt fel.

A szerződést a projekt megrendelői, Matijević Olivér és Szenn Péter püspök (Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház) és a projekt kivitelezője írták alá.

Jelen volt az eseményen Magdó János eszéki magyar főkonzul, a helyi katolikus és ortodox egyházközösségek képviselői, az örökségvédelmi hivatal képviselői, továbbá magyarországi vendégek is.

– Nagy öröm számunkra, hogy részesei lehetünk ennek a projektnek, melynek megvalósulásáért köszönettel tartozunk a magyar és a horvát kormánynak is. Csoda, hogy a tömbmagyarságtól távol élő magyar református közösség meg tudott maradni az elmúlt száz évben. Reméljük, a felújított templom további erőt ad számukra nemzeti identitásuk őrzéséhez – nyilatkozta lapunknak Matijević Olivér.

Berkes Zlata, a Nagypiszanicai Magyarok Közösségének vezetője is kifejezte háláját a két kormány támogatásáért, mint mondta, ez a projekt nemcsak a nagypiszanicaiak számára fontos, hanem az egész megye lakossága számára, vallási hovatartozástól függetlenül.

Jankovics Róbert: „Bízom benne, hogy a felújítás tovább erősíti az itteni magyar közösség önbizalmát”

Jankovics Róbert lapunknak nyilatkozva elmondta, az utóbbi évtizedben számos drávaszögi és szlavóniai magyar közösségben újultak meg református templomok, elsősorban a magyar kormány támogatásával, de az utóbbi 4-5 évben a horvát kormányt is sikerült bevonni a projektekbe. A felújítás-sorozat legújabb állomása Nyugat-Szlavónia, Nagypiszanica, ahol a település három temploma közül a református a legnagyobb.

– Fontos mérföldkő ez az itteni kis közösség számára, hiszen nemcsak a jogi hátteret sikerült biztosítani a műemlékvédelem alatt álló, nagy múltú templom teljes körű felújításához, hanem az anyagiakat is közösen, Horvátország és Magyarország támogatásával. Ma aláírtuk a felújítási szerződést, amelyet követően, reményeink szerint jövő ilyenkorra, egy szép magyar objektum felújítására kerül sor Nyugat-Szlavóniában – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert.

A felújítás első fázisában a tetőszerkezetet és a villanyhálózatot újítják fel, amit a belső rész tatarozása követ.

Parlamenti képviselőnk hozzátette, bízik benne, hogy a templomfelújítás tovább erősíti majd az itteni közösség önbizalmát, tovább erősíti őket azon meggyőződésükben, hogy Nyugat-Szlavóniában érdemes megmaradni magyarnak, érdemes magyarul beszélni gyermekeinkkel, érdemes magyar református istentiszteletre járni, és olyan közösséget alkotnak majd az itteni magyarok, amely követendő példaként szolgál mások számára is.