„Mindaz, amit elértem, nem valósulhatott volna meg a családom támogatása nélkül”

0
386

Két éve készítettünk interjút az erdődi Kaján Katarinával, aki akkor tanulmányi eredményeinek köszönhetően rektori kitüntetésben részesült az eszéki egyetem biológia szakán. Azóta már számos szakmai képzésen, Erasmus-programokon vett részt Európa-szerte, megkezdte a doktori képzést, ezenkívül fél éve dolgozik a zágrábi Ruđer Bošković Intézet anyagkémiai osztályán.

Katarinát mindig érdekelte a természettudomány, ezért nem volt kérdéses számára, hogy milyen területen folytatja tanulmányait. A nyelvi gimnázium után az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem biológia szakára iratkozott. Egyetemi évei alatt számos kísérleten, tanulmányon dolgozott, amelyek révén többek között a Kopácsi-réten is tevékenykedett – mesterképzési szakdolgozatának témája is a réthez, illetve a Dunához kötődött. A tanulás és a kutatómunkák végzése közben megtalálta a biológia hozzá legközelebb álló ágát. Tagja lett a ZOA Biológia Szak Hallgatói Egyesületének (Udruga studenata biologije, ZOA), ahol a belvizek ökológiájával, botanikájával és ornitológiájával foglalkozott.

Az Erasmus-program révén a veszprémi egyetem limnológia (édesvizekkel foglalkozó tudomány) szakán töltött hónapokra egyetemi évei leghasznosabb részeként tekint vissza. A cserediákprogramban sok új barátot szerzett a világ számos pontjáról, és életre szóló élményt, tudást az ott töltött hónapok alatt. Nagy hasznára vált angol nyelvtudása, könnyen megértették egymást külföldi hallgatótársaival. Magyar nyelvtudását is örömmel nyugtázták az egyetemen, ő pedig büszke rá, hogy családjában még mindig magyarul beszélnek a tömbmagyarságon kívül eső Erdődön.

Kiváló tanulmányi eredményét az eszéki egyetem rektori kitüntetéssel díjazta.

Az otthonához való közelség miatt maradt Zágrábban

Miután lediplomázott a hidromikrobio-lógia területén, Csehországban folytatott négyhónapos szakmai gyakorlatot.

– Ösztöndíjat kaptam az Erasmus-programon keresztül, s mivel nagyon érdekelt a Csehországi Biológiai Központ szakterülete, ezért ebbe az intézménybe jelentkeztem gyakorlatra. Sokat tanultam a négy hónap alatt, elégedettek voltak a munkámmal, és felajánlották, hogy ott végezzem a doktori képzést – mondta Katarina.

Közben jelentkezett a Ruđer Bošković Intézet pályázatára, ahova néhány interjút követően felvették asszisztensnek, s a doktori képzést is fővárosunkban kezdte meg.

– Nehéz döntés volt, mégis Horvátországot választottam, hogy közelebb legyek a családomhoz. Hét hónapja dolgozom ebben az intézményben, és elégedett vagyok a munkámmal – mondta az erdődi hidromikrobiológus.

Közben több pályázatra is jelentkezett, részt vett egy németországi gyakorlaton, ahol bioinformatikát tanult, emellett ösztöndíjat nyert angliai és franciaországi továbbképzésekre is.

Doktori képzését a zágrábi egyetem Természettudományi és Matematikai Kara oceanológia szakán folytatja.

– Jelenleg szinte teljesen kitöltik életemet a tanulmányaim és a munkám, szívesen foglalkozom a szakterületemmel, amelyet egyben a hobbimnak is tekintek – tudtuk meg Katarinától.

Ha Zágrábban van, minden hétvégén hazajár. Azt még nem tudja, hogy hosszú távon hogyan folytatja majd pályafutását, egyelőre a következő lépésre koncentrál, a doktori képzés elvégzésére.

– Úgy gondolom, mindaz, amit eddig elértem, nem valósulhatott volna meg a családom támogatása nélkül, ez is az egyik oka annak, hogy itthon maradtam – mondta Katarina.

Eddig megszerzett tudásáért hálás mindenkinek, akik önzetlenül megosztották vele tapasztalataikat.

Munkájával ő is motiválni szeretne másokat, és továbbadná tapasztalatait, célja, hogy hozzájáruljon a hazai tudomány fejlődéséhez.