Méltóképpen megünnepeltük a magyar kultúra napját

132

BELLYE – A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) központi, magyar kultúra-napi rendezvényére szombaton került sor, amelyen alkalmi műsorral emlékeztünk a Himnusz születésére.

„Cseke, 1823. január 22.” Ez olvasható a reformkor egyik legnagyobb költője, Kölcsey Ferenc „Hymnus, a’ Magyar nép zivataros századaiból” című versének a kéziratán. A Himnusz 1903-ban vált törvény által is a magyarok „nemzeti imádságává”. A vers születésének tiszteletére, Farsang Árpád zongoraművész ötlete nyomán 1989 óta a kézirat letisztázásának dátumára – a Himnusz születésnapjára – emlékezve január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját. Hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először.

A magyar kultúra napja a Himnusz születésnapja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a ma az ukrán határ mentén fekvő Szatmárcsekén verse kéziratát. A költemény egy nagyobb kéziratcsomag részét képezte, amelybe a költő folyamatosan másolta be alkotásait. A csomag az 1830-as évek végén eltűnt, és megkezdte több mint száz évig tartó lappangó útját. A kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Szenes Magdától megvásárolta, sőt azóta további kisebb kéziratcsomag-részeket is, amelyeket féltve és külön őriznek.

Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét lapon látszik, nem lángégés, hanem úgynevezett tintamarás, ami az OSZK restaurátor szakembereinek a véleménye szerint akkor keletkezett, amikor savas tinta ömlött a papír szélére.

A HMDK központi ünnepsége is himnuszunk jegyében zajlott. Az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör előadásában a Boldogasszony Anyánk és egyéb énekek hangzottak el, valamint nemzeti imádságunk megszületésének a körülményeire utaló szövegeket mondtak egy alkalmi szavalókórus tagjai.

„A HMDK mindent megtesz a magyar kultúra megőrzéséért”

Az alkalmi műsor részeként Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselő beszédet mondott. 

– Mi a HMDK-ban mindent megteszünk azért, hogy a magyar kultúráért dolgozó egyesületeink méltó körülmények között munkálkodhassanak, sorra újulnak föl, épülnek a székházak, magyar házak, kultúrotthonok, különböző közösségi házak és templomok. Azon is dolgozunk, hogy a magyar iskoláinkban a legjobb körülmények között tanulhasson a jövő nemzedéke. A horvátországi magyar oktatásügyet mindig is kiemelt fontosságú területként kezeltük, és most minden korábbinál jobban értékeljük a magyar iskolaválasztást. Fontos, hogy olyan nyomokat hagyjunk magunk után, melyeket a következő nemzedék tagjai is követni tudnak – mondta a szervezet elnöke. 

A műsor alatt az ünneplő közönség együtt énekelte el a Himnuszt, zárásképpen pedig a Szózatot.

Az ünnepséget jelenlétével tisztelte meg dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul is.