Magyar házat avattak a szerémségi Čakovciban

100

A hétvégén ünnepélyes keretek között adták át a felújított magyar házat a szerémségi Čakovciban, ahol egyben megtartották a Chák 2023 elnevezésű folklórszemlét is.

Čakovci a Vukovár-Szerém megyei Tompojevci (Tomtelke) járásban található. Ősi település. A valkói főesperességben fekvő plébániát „Chak” néven már az 1332 és 1335 között kelt pápai tizedjegyzék is említi. Középkori templomának maradványai sokáig láthatók voltak a falu északi részén. Az első katonai felmérés térképén „Czakovcze”. Lipszky János 1808-ban Budán kiadott repertóriumában Csakovcze néven szerepel. A török hódoltság utáni évtizedekben visszatért az élet erre a vidékre is. A 19. században megkezdődött a magyar lakosság beáramlása. 1828-ban a pravoszláv templom mellett felépült a Szent Joakim és Szent Anna tiszteletére szentelt katolikus templom. 1847-ben a falu 690 lakosából már 492 római katolikus és 195 pravoszláv volt. 1907-ben magyar tannyelvű Julián-iskola alakult. 1991-ben lakosságának a 34%-a volt magyar nemzetiségű. A horvát honvédő háború idején a falut súlyos károk érték: katolikus templomát kifosztották és felgyújtották, de lerombolták a kultúrházat, az egészségházat és az iskolát is. 

Magyar ház a magyar hagyományok ápolására

A településen aktív magyar közösségi élet zajlik, amelynek tökéletes helyszíne lesz ezentúl a felújított magyar ház, amelyben otthonra talál majd a Tompojevci járás magyar kisebbségi önkormányzata és a čakovci magyar kultúregyesület is.

A felújított magyar házat Mészáros Róbert, a Tompojevci járás magyar kisebbségi önkormányzatának elnöke és Kéry János, a Csákovác Magyar Kultúregyesület elnöke nyitotta meg a szalag átvágásával, majd sor került a folklórszemlére, ahol a čakovciak mellett a környékbeli egyesületek táncosai, kórusai mutatkoztak be.

A megnyitón ott volt Milan Grubač, a Tompojevci járás, Dragan Sudarević, az Ójánkováci járás és Davor Adžić, a Tordincei járás elöljárója, valamint Jakumetović Rozália, a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat elnöke is.

A HMDK számára minden magyar fontos

Az esemény előtti napon Jankovics Róbert, a HMDK elnöke is felkereste a szerémségi magyar házat, és köszönetet mondott a járás elöljárójának, Milan Grubačnak, aki a legtöbbet tette azért, hogy méltó körülmények között dolgozhasson a helyi magyar egyesület. A čakovci magyar közösség tagjait pedig további támogatásáról biztosította, mint mondta, a HMDK számára minden magyar fontos.

A HMDK támogatásával pár évvel ezelőtt megújult a templom is
A honvédő háború alatt 1991-ben lerombolt és a 90-es évek második felében teljesen újjáépített templom komoly javításra és teljes festésre szorult, ezért a helyi magyar katolikus hívők pár évvel ezelőtt a HMDK-hoz és Jankovics Róbert parlamenti képviselőhöz fordultak, aki eleget tett a kérésnek, és támogatta a templom felújítását. A tatarozást a templom belső terének vakolásával és festésével kezdték, majd a külső falakat is rendbe hozták, így a felújított Szent Joachim és Anna-templom a szerémségi Čakovci díszévé vált.