Konferencia Kós Károly szellemében

0
190
krsvlgyekp

Békéscsabai szimpózium neves előadókkal

Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében” címmel tart konferenciát Békéscsabán az MTVA Kós Károly Kollégiuma. A rendezvényre a téma elismert szakértői, a külhoni magyar kisebbség jeles képviselői fogadták el a felkérést.

A kettős állampolgárság nyújtotta új lehetőségek, valamint az autonómia-törekvések rendkívüli mértékben erősítik a Kárpát-medencei magyarság identitástudatát. A Kós Károly Kollégium, az MTVA külhoni magyar médiaműhelyeket támogató testülete. Alapításakor a külhoni magyarok nemzeti önazonosságának és anyanyelv- megőrzésének elősegítését, valamint az anyaországgal való szellemi kapcsolattartásuk erősítését tűzte ki céljául. E felelősség nyomán született meg  A Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében című konferencia gondolata. A Kollégium a találkozó előadóinak a Kárpát-medence jeles társadalomkutatóit kérte fel, akik szaktudományuk mellett régiójuk mindennapjainak is jó ismerői. Az október 13-án kezdődő kétnapos rendezvénynek Békéscsaba városa ad otthont, nem véletlenül, mivel a Viharsarok fővárosában jelentős számú szlovák kisebbség él. A város önkormányzata az esemény fő támogatója, a résztvevők a külhoni magyar sajtó vezetői, az MTVA külhoni műsorainak felelősei, s a Kollégium tagjai lesznek.

A programban Duray Miklós, a Nyugat-Magyarországi Egyetem címzetes docense, európai hírű polgárjogi aktivista Szófondorlat és azonosságtudat címmel tart előadást. Felszólalásában a Felvidéken szerzett több évtizedes politikusi és elemzői tapasztalatait foglalja össze.

Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a nemzeti integrációt szolgáló, s a nemzeti identitást formáló intézményrendszert mutatja be. Andrássy György, a Pécsi Tudományegyetem jogászprofesszora egy máig nagyon kevés figyelmet kapott emberi alapjog, az anyanyelvhasználat nemzetközi jogalkotásból való kiszorulásának okait elemzi. Korhecz Tamás egyetemi tanár, a délvidéki Magyar Nemzeti Tanács elnöke pedig a Kárpát-medencében élő határon túli magyar közösségek, ezen belül is a vajdaságiak megmaradásának esélyeiről tart előadást.

A keddi programban szólal fel Szili Katalin, az Országgyűlés Autonómia Albizottságának elnöke, aki a nemzeti közösségek önrendelkezésének lehetséges módozatait vázolja.

A Kárpát-medencei régiókat egy-egy érdeklődéssel várt előadás erejéig Kiss Tamás kolozsvári demográfus, Göncz László lendvai történész és Orosz Ildikó beregszászi főiskolai tanár képviseli. Az erdélyi magyar újságírók identitástudatáról pedig a  Magyar Újságírók Romániai Egyesületének újonnan megválasztott elnöke, Rácz Éva osztja meg gondolatait.

A házigazda Kós Károly Kollégium küldetésének megfogalmazását, működésének egy éves tapasztalatait Gazsó L. Ferenc elnöktől hallhatják a résztvevők.

A konferencián elhangzottakat az érdeklődők a Kollégium honlapján találják meg:

www.mtva.hu/kkk