Jankovics: “Ministar Szijjártó je jasno dao do znanja da uvijek možemo računati na potporu mađarske vlade”

0
28

Prije svog dolaska u Viroviticu, ministar Péter Szijjártó primio je Roberta Jankovicsa, predsjednika DZMH-a, u zgradi mađarskog parlamenta.

 – Riječ je o izuzetno otvorenoj i izravnoj raspravi, tijekom koje smo raspravljali o širokom rasponu tema, uključujući i one koje se tiču naše uže i šire zajednice. Pojasnili smo da je položaj Mađara u Hrvatskoj ključ mađarsko-hrvatskih odnosa i da uvijek možemo računati na podršku mađarske vlade. U studenom će se održati nekoliko mađarsko-hrvatski bilateralnih sastanaka, o čijoj smo pripremi, kao i o nadolazećim događajima 2020. razgovarali tijekom našeg sastanka– rekao je Robert Jankovics, predsjednik DZMH.