Hálaadó istentisztelet a felújított szentlászlói templomban

0
188

Október 31-én, a reformáció emléknapja alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak a felújított szentlászlói templomban. A falu református temploma 1991-ben szinte teljesen megsemmisült, újjáépítése közel 30 évig tartott. A HMDK közbenjárására, a magyar kormánynak köszönhetően sikerült végre teljesen újjáépíteni a szentlászlóiak számára fontos egyházi épületet.

Szentlászló az 1991-ben kezdődött szerb agresszió áldozatává vált. A horvát hadsereg mellé álló falu tanúsította a legnagyobb ellenállást azon a környéken, és ennek meg is lett a következménye: 1991. október 1-jén az ún. Jugoszláv Néphadsereg aknavetőkkel és ágyúlövedékekkel támadta a kis szlavóniai falut és rombolta le a református templomot, valamint a lakóházak 96%-át. A település 1998 nyaráig lakatlan maradt, aztán itt is megindult a családi házak újjáépítése, ami a falubelieket hazatérésre késztette. A templom és a lerombolt középületek felújítása viszont csak később kezdődött meg.

A református templom felújítása 1999-ben indult meg, zágrábi minisztériumi forrásokból. A legutóbbi parlamenti választások előtt Jankovics Róbert a HMDK nevében ígéretet tett, hogy győzelme esetén mandátuma alatt közösségi épületeink visszanyerik régi fényüket. Az ígéretek sorra teljesülnek, először a szentlászlói kultúrotthont újították föl, mostanra pedig a református templom újjáépítése is befejeződött.

– Szentlászló a honvédő háború során a horvát-magyar barátság szimbóluma lett. A sokat szenvedett, református emberek álltal lakott falu már régen megérdemelte, hogy elkészüljön a templomuk. Ennyi év után a horvát és a magyar kormány segítségével egy álom vált valóra, hiszen végre ismét a templomban tarthatják istentiszteleteiket a helyiek – mondta Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, aki hozzátette, örül, hogy részese lehetett a folyamatnak.

Magyarország kormányának a segítsége nélkül a szakrális épület, amely nemcsak a település legfontosabb épülete, hanem Szentlászló szimbóluma is, szinte biztosan nem készült volna még el. A reformáció emléknapja alkalmából megtartott istentiszteleten horvátországi magyar lelkészek adtak hálát az Úrnak azért, hogy ennyi év után végre „talpra állhatott” a szentlászlóiak temploma. Az istentisztelet úrvacsorával zárult. A szertartás után az egybegyűltek megkoszorúzták a honvédő háborúban elesett falubeliek emlékművét, majd pedig felavatták a templom előtt a helyi református gyülekezet információs tábláját. Ezután a program a kultúrotthonban folytatódott, ahol az egyházközség köszönőleveleket adományozott azoknak, akik valamilyen módon hozzájárultak a templom újjáépítéséhez.