Gyászmise Varga atya halálának az évfordulója alkalmából

0
48

Életének 96., papi szolgálatának a 74. évében, 2014. szeptember 6-án hunyt el Varga Géza kanonok, a diakovár-eszéki főegyházmegye magyar hívekért felelős nyugalmazott érseki helynöke. Halálának évfordulója alkalmából szombaton az Újbezdáni Római Katolikus Egyházközség szervezésében gyászmisére került sor.

Varga Géza 1918-ban született a vajdasági Óbecsén. 1941 nyarán Đakovóban szentelték pappá. Két évtizeden át volt plébános Čepinben, majd húsz éven keresztül szemináriumi elöljáró és professzor a püspöki székhelyen, Đakovóban. Így szinte mindenkinek tanára volt, köztük több mai horvát és boszniai püspöknek is.

Varga atya az 1970-es évekig tanította a növendékeket, akkor új tanárokkal frissítették fel a teológiai kart. Az akkori püspök felmentette tanári kötelezettségei alól, és kinevezte székesegyházi kanonoknak és segédpüspöknek. Azonban továbbra is igazi pásztora volt az itteni magyar katolikus híveknek. A papi szolgálat mellett imaházak építése/kialakítása is fűződik a nevéhez, például a kórógyié, a dályhegyié és a csúzaié.

Varga Géza atyát a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége felterjesztésére érdemei elismeréséül a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetéssel, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki 2012-ben, valamint az újbezdániak egy a templom falán elhelyezett emléktáblával is megköszönték az atyának mindazt, amit értük tett.

Az újbezdániak ma is hálás szívvel emlékeznek az atyára, több évtizedes áldozatos munkájára, halálának évfordulója alkalmából gyászmisét rendeztek, a szertartást Kirhofer Róbert plébános celebrálta. Az eseményre más településekről is érkeztek az atyát és emlékét tisztelő hívek.