Fellélegezhetnek a nyugdíjasok

0
18

A kormány nyugdíjreformot tervez, mellyel célja az idősek elszegényedésének megakadályozása. A reform elsősorban a nyugdíjöröklést tenné egyszerűbbé és kedvezőbbé az özvegyek számára.

Nyugdíjreformot tervez a horvát kormány, mely nagyban megkönnyítheti az idős állampolgárok életét. A reform elsősorban a nyugdíjöröklést szabályozná, mivel a jelenlegi törvények értelmében az özvegyeknek a házastársuk elvesztése után dönteniük kell, hogy saját nyugdíjukat szeretnék-e továbbra is kapni, vagy pedig az elhunyt házastárs járandóságának 70%-át. Ez anyagi szempontból nagyon meg tudja viselni az egyedül maradt felet, hiszen a gyászon túl a háztartási költségvetés megcsappanása is megkeseríti az életét. A jelenség leginkább azon özvegyasszonyokat érinti hátrányosan, akik életük során háztartásbeliként dolgoztak, hiszen az ő nyugdíjuk sok esetben nagyon alacsony.

A tervezet szerint a jövőben a házastársukat elvesztő nyugdíjasok mindenképp megtarthatják majd saját időskori járadékukat és elhunyt párjuk nyugdíjának akár felét is, ha legalább három évig házasok voltak. Utóbbi rendelkezésre azért is szükség van, mert az országban létező jelenség, hogy egyedülálló személyek nyugdíjöröklés reményében érdekházasságot kötnek haldokló idősekkel gondozásukért cserébe. A kormány célja ezen döntéssel elsősorban az időskori szegénység csökkentése, mivel az országban nyugdíjat kapó 1 242 810 polgár negyede a törvény által garantált minimumot, a havi 1600 kúnát sem kapja meg, mert az csak azoknak jár, akik legalább 15 szolgálati évvel rendelkeznek. Természetesen a nyugdíjöröklés egy bizonyos összeghatárhoz lesz kötve, mivel alapvetően a szegényeket kívánják segíteni.

A reform várhatóan 2022-től lép életbe, visszamenőleg nem lesz igényelhető, és a magánnyugdíjpénztárakra nem vonatkozik. Horvátországban jelenleg egy nyugdíjasra 1,33 munkavállaló jut, ezért a nyugdíjrendszer további reformjára van szükség.