Felfedezte a lehetőséget az önkéntes munkában

0
100

Az önkéntesség egyre több korosztályt és civil társadalmi réteget érint. Egyre többen ismerik fel az ilyen jellegű programokban rejlő lehetőségeket. Közéjük tartozik a kiskőszegi Vida Ivan is, aki egy éve csöppent bele a volontőrmunkába. Azóta már sokfelé megfordult Európában az Erasmus+ programon keresztül, fejlesztette tudását, és értékes új kapcsolatokat épített ki a tevékenység révén.

Ivan az építőipari és földmérési szakközépiskola elvégzése után nem tudott elhelyezkedni a szakmájában. Két évig a katonaságnál szolgált, majd a tengerparton vállalt munkát. Aztán egy önkéntességről szóló cikk felkeltette az érdeklődését. Az eszéki Kreaktiva közösségfejlesztő egyesület nyitott, vállalkozó kedvű fiatalokat keresett az Erasmus+ programban való részvételre.

– A program résztvevői lehetőséget kapnak arra, hogy külföldre utazzanak s ottani fiatalokkal közös projekteken dolgozzanak, együtt tanuljanak, fejlődjenek, tágítsák látókörüket – mondta Ivan, hozzátéve, örömmel élt a lehetőséggel.

Mivel a magyar és horvát nyelv mellett angolul is jól beszél, tolmácsként is hasznosította magát az első, egyhetes táboron, melyre Magyarországon került sor, s amelyre nyolc európai országból érkeztek fiatalok. Később az Erasmus+ program révén járt Olaszországban is.

Olaszországban a projektmenedzsmentről tanultak

A táboron szakmabeli „trénerek” adták át tudásukat a projektírás és projektvezetés, az üzleti terv létrehozása terén.

– Olyan ismeretekkel bővítettük tudásunkat, amelyekért – ha valaki az önkéntes programon kívül akarja megtanulni – elég sokat kell fizetnie – jegyezte meg Ivan, hozzátéve, ebben áll a Kreaktiva lényege is, tehát a résztvevők szabadidejüket és munkájukat fektetik a tevékenységbe, cserében pedig ismereteiket gyarapíthatják, készségeiket fejleszthetik.

A legutóbbi táborra Mohácson került sor. A Kreafire nevű foglalkoztató-tábort a Kreaktiva és a magyarországi Fire civil egyesületek szervezték húsz éven aluli fiatalok számára. A négynapos táborban különböző érdekes gyakorlatokon és előadásokon keresztül vezették rá a résztvevőket, miként tehetnének többet szűkebb környezetük, utcájuk, iskolájuk, településük, közösségük élhetőbbé válásáért. Konkrét programokat is kidolgoztak, melyek között szerepel jótékonysági akció és további fiatalok bevonását előmozdító tevékenység is.

Aktivizálná a horvátországi magyar fiatalokat is

Ivan mesélt nekünk a Kreaktiva egyesületről is, amelyben, főállása mellett, önkéntesként vesz részt.

Az egyesület Eszéken alakult, célja pedig elsősorban a fiatalokkal való foglalkozás, segítésük az életben való boldogulásban, hogy felismertessék velük, miként tehetnek céljaik eléréséért kreativitásukkal, önbizalmuk erősítésével, látókörük szélesítésével. Célközönsége közé tartoznak gyerekeken s fiatalokon kívül a felnőttek, köztük hátrányos helyzetűek és idősek is, ezenkívül szeretnék megszólítani a rurális térségben élő fiatalokat, akik körében még nem olyan elterjedt az önkéntes tevékenység.

– Az Erasmus+ program keretében rendezett táborok lehetőséget adnak arra, hogy megismerjünk egy másik országot, annak kultúráját, személyes ismeretségeket kössünk, nézőpontokat, tudást cseréljünk, és hogy fejlesszük magunkban az ún. soft skill-eket (puha faktorokat), amelyek például a munkaerőpiacon való boldoguláshoz legalább olyan fontosak, mint a szakmai ismeretek. Ide sorolható a csapatorientáció, a kommunikációs készség, a szervezőképesség, mobilitás, kreativitás stb. Az önkéntes tevékenység nálunk még nem annyira elterjedt, mint nyugaton, ezért nehéz bevonni a fiatalokat – tudtuk meg Ivantól, aki hozzátette, az önkéntes munkában való részvétele során felismerte, mekkora értéket képvisel e tevékenység, pénzben nem kifejezhető, hiszen olyan tapasztalatokra, ismeretségekre és tudásra tett szert ennek révén, amelyek nélkül, úgy érzi, sokkal szegényebb lenne.

Bevonna más horvátországi magyar fiatalokat is a Kreaktiva tevékenységébe, illetve az Erasmus+ programban való részvételre biztat minden érdeklődőt. Remek lehetőség ez az utazásra, ismerkedésre, tanulásra, mellyel addig kell élni, amíg az ember fiatal és ideje engedi.