Évzáró a magyar játszóházban

37

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei alapszervezetében a múlt héten került sor a magyar játszóházba járó gyerekek évzáró műsorára.

A fiumei/rijekai magyarok szervezete két aktív szakcsoportot működtet, az egyik a festőkör, a másik pedig az irodalmi szekció/drámacsoport, amelynek a tagjai heti rendszerességgel találkoznak az egyesület székhelyén. Az irodalmi szekció keretei között játszóház működik a gyerekek számára.

A játékos, kreatív és zenei keretbe csomagolt, a gyerekek magyarnyelv-fejlesztésére irányuló foglalkozásokon mindig az adott időszakhoz és nemzeti ünnephez köthető versek, mondókák és énekek tanítása, begyakorlása zajlik. Emellett különböző hangszerekkel ismerkedhettek a gyerekek, és fejlesztő játékok során folyt a magyar nyelv ápolása, fejlesztése. A múlt héten tartották meg az évzáró ünnepséget, ahol az elmúlt hónapok során tanultakból adtak ízelítőt a gyerekek.

A játszóházi programot a Bethlen Gábor Alapnál elnyert támogatásból valósították meg.