Elkezdődhet a nagypiszanicai református templom felújítása

95

A horvát kulturális és médiaügyi minisztérium idén 120 ezer eurót hagyott jóvá a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenléte egyik jelképének, a nagypiszanicai református templomnak a felújítására, de a minisztérium támogatásából folytatódhat a drávaszögi templomok felújítása is Nagybodolyán, Bellyén és Pélmonostoron.

A horvátországi magyarság által használt egyházi épületek védelmére, felújítására a HMDK-nak már az elmúlt években is sikerült tekintélyes összegeket kieszközölnie horvát és magyar állami forrásokból, így ezek többsége megújult, egy részük pedig még felújítás alatt áll.

Idén is folytatódik a horvátországi magyarok számára fontos egyházi épületeknek a zágrábi kulturális minisztérium általi, rendkívül jelentős összegekkel való támogatása. Így elkezdődhetnek a munkálatok a nyugat-szlavóniai magyarság több évszázados jelenlétét jelképező objektumon, a nagypiszanicai református templomon is, erre a célra 120 ezer eurót hagytak jóvá.

A nagypiszanicai templom felújítására 120 ezer euró

A református templomot 1903-ban építtették Nagypiszanica (Nagypisznice) református magyar lakosai. Az épület egyhajós, négyszögletes alaprajzú, félköríves szentéllyel és keletre, a főhomlokzat mentén emelkedő harangtoronnyal. A nyeregtetőt cserép borítja, míg a harangtorony felett ónlemezekkel fedett, piramis alakú sisak látható. A belső tér a kálvinista templomokra jellemző kialakítású, egyszerűség jellemzi. A teret fából készített, vakolt, szélein lejtős, kékre festett mennyezet borítja. A tornyát ugyan 2011-ben teljesen fölújították, de külső részei és belső terei is jelentős renoválásra szorulnak.

A horvátországi magyarság egyik legveszélyeztetettebb része a nyugat-szlavóniai szórvány, így a HMDK különösen fontosnak tartotta a nagypiszanicai református templomnak a felújítását. Idén erre a célra sikerült egy jelentős összeget elnyerni a horvát kulturális és médiaügyi minisztériumnál, a 120 ezer eurós támogatás a 13. legnagyobb összegű tétel az 577 jóváhagyott pályázat közül.

– Nagy öröm számomra, hogy a horvátországi magyarság múltját és jelenét „bizonyító” egyházi épületek nemsokára teljes pompájukban fognak ragyogni, és a települések büszkeségeiként állnak még jó ideig. Köszönettel tartozunk Magyarország és Horvátország kormányának a mellettünk való maximális kiállásért és az általunk prioritásként kezelt ügyek hathatós támogatásáért. A nagypiszanicai református templom felújítását, amelyhez már magyarországi anyagi támogatással készültek a szükséges dokumentációk, az egyik legfontosabb projektünkként kezeltük/kezeljük – mondta Jankovics Róbert, a HMDK elnöke.

További támogatás a drávaszögi templomok fenntartóinak

Jelentős anyagi támogatásban részesítették a nagybodolyai Szent Anna-templom (50 ezer euró), valamint a bellyei (40 ezer euró) és a pélmonostori (25 ezer euró) katolikus templomok fenntartóit.

Nagybodolya

Jelentős támogatás templomaink felújítására

Horvát és magyar állami támogatásból az elmúlt években megújult a szentlászlói, a várdaróci, a csúzai, a kórógyi és a sepsei református, valamint a darázsi és az újbezdáni katolikus templom.

Szentlászló