DZMH nastavlja sa brojnim investicijama u Vardarcu, Suzi, Kotlini, Novom Bezdanu, Kopačevu…

0
39

Zbog pandemije koronavirusa život se usporio te već jedno vrijeme nema nikakvih događanja u zajednicama, ali unatoč tome investicije se nastavljaju zahvaljujući DZMH-u.

Vardarac

Nastavlja se obnova dotrajale bivše školske zgrade u Vardarcu, koja je pretvorena u etno kuću. Na njoj se radi od njezine primopredaje 2015. godine, ulica i dvorište su u potpunosti obnovljeni, a ovih dana su započeli radovi na obnovi učiteljskog stana u sklopu zgrade.

Predsjednik MKUD Vardarac, Žolt Micheli, rekao je da od primopredaje postoji stalni interes za etno kućom te su primili već nekoliko skupina, a i pojedinaca. Obnova se vrši kontinuirano te je već sada pogodna za održavanje raznih događanja. Dodao je da je zgrada vrlo važna za stanovnike Vardarca tako da se zahvaljuje DZMH-u za dobivenu financijsku potporu za obnovu, koja će se nastaviti u narednim danima. Sada se obnavlja učiteljski stan, gdje će biti dodatni izložbeni prostori, a biti će prikladne i za smještaj manjih skupina posjetitelja.

Suza

Sporedna zgrada Doma Mađara Kossuth u Suzi pretvorena je u svečanu dvoranu. Uvedeni su voda i plin, dovršena je vanjska i unutarnja izolacija prostorije, a zgrada će polako poprimiti svoj konačni oblik. U sljedećoj fazi izgradnje će se instalirati grijanje. Udruge u Suzi veseli što će imati svoju prostoriju, koju će moći slobodno koristiti. Zgrada bi trebala biti gotova do ljeta, pa bi se shodno tome ovogodišnja svečanost trebala odvijati na tom prostoru. Čim uvjeti to omoguće mladi žele organizirati i sportski dan u Domu.

Kotlina

U tijeku su radovi u sjedištu DZMH-a u Kotlini. Od potpredsjednice organizacije, Sanele Proser Horvatin saznajemo da se trenutno obnavlja ulaz u gator to jest podrumske prostorije u sklopu sjedišta. Stari zidovi podruma bili su vlažni i urušeni pa su se morali u potpunosti obnoviti dok je podrum dobio nove opločene zidove. Renoviranje podrumskih prostorija posljednja je faza radova kao i uređenje dvorišta, koje će dobiti i terasu.

Radovi će uskoro započeti i u Novom Bezdanu i Kopačevu

Prošle godine je riješen problem sjedišta kulturne udruge u Novom Bezdanu. Predsjednica udruge, Ibolja Horvat rekla je da su zahvalni DZMH-u što su dobili prostor/kuću u ulici Aranj Janoš, koja se nalazi u neposrednoj blizini doma kulture. Ovdje će se u bliskoj budućnosti urediti dvorište njihovog novog sjedišta. DZMH također ima planove i u Kopačevu, lokalne organizacije će u budućnosti dobiti jedinstvenu zgradu za sve udruge na kojoj će uskoro započeti radovi.

Vinkovci

Mađarsko kulturno društvo iz Vinkovaca osnovano je 2012. godine i od tada čini mnogo za Mađare koji žive u gradu. Redovno se okupljaju, organiziraju književne večeri, a ujedno obilježavaju i mađarske nacionalne praznike. Unatoč svojoj aktivnosti godinama nisu imali svoje sjedište već su utorkom koristili gradski prostor u trajanju od dva sata. „Beskućništvu” je prošle zime došao kraj i konačno su dobili svoje sjedište na javnom natječaju koji je raspisao Grad. Međutim, prostor je zahtjevao obnovu.

– Radovi na obnovi našeg novog sjedišta završeni su posljednjih tjedana, a nažalost zbog pandemije, još se ne može iskoristiti. Zbog ograničenja kretanja tek smo sada počeli naizmjenično odlazili čistiti, ali jedva čekamo da se ponovo redovno okupljamo, i to konačno u vlastitom prostoru – rekao je predsjednik Mađarske kulturne udruge u Vinkovcima, Rudolf Ač.

Vukovar

Dom Mađara u Vukovaru predan je u ljeto 2016. godine i od tada postaje središte Mađara grada i okolice. U zgradi, koja je sjedište Udruge Mađara u Vukovaru i kulturno središte Mađara Vukovarsko-srijemske županije održano je već niz događanja. Mađarska Vlada također cijeni bogati mađarski kulturni život, koji se ovdje odvija pa su uz potporu matične zemlje ostvarena brojna ulaganja u objekt. Na najveće oduševljenje i zadovoljstvo Mađara u Vukovaru uspjeli su kupiti i zemljište uz Dom Mađara, na kojem je započela gradnja parkirališta.

– Parkiranje oko našeg sjedišta je uvijek bio problem. Srećom, pored nas se nalazila prazna parcela, koju već duže vrijeme želimo kupiti, ali zbog neurednih vlasničkih odnosa to nismo uspijeli ostvariti. Nakon više od dvije godine potrage, zahvaljujući posredovanju DZMH-a i našeg saborskog zastupnika, Roberta Jankovicsa, mađarska Vlada nam je izašla u susret i pretprošle godine smo uspjeli kupiti taj prostor te se sada na njemu može izgraditi parking – rekla je predsjednica Udruge Mađara u Vukovaru, Rozalija Jakumetović.

Laslovo

Dom kulture u Laslovu posljednjih godina kontinuirano se obnavlja, tako da su 2018. godine u dostojnim okolnostima mogli proslaviti 70. obljetnicu Kulturno umjetničkog društva “Petőfi Sándor” iz Laslova. Završeni su radovi i na katu zgrade, gdje su izgrađene nove gostinjske sobe. Pri kraju je i obnova velike dvorane Doma kulture, kojim snižavaju strop sale.