Csóti György: Alapvető célkitűzésünk, hogy a magyar emberek teljes jogbiztonságban legyenek szülőföldjükön

0
52

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2020-ban immár kilencedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetemet, idén rendhagyó módon online formában. A nyári egyetemmel kapcsolatban a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatóját, Csóti Györgyöt kérdeztük.

– Mi a célja a nyári egyetemnek?

– Szeretnénk elősegíteni és minél hatékonyabbá tenni az elcsatolt területeken élő nemzettársaink, divatos szóval a külhoni magyarok jogvédelmét általánosságban, de különösen olyan esetekben, amikor magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt éri őket jogsérelem. Alapvető célkitűzésünk, hogy a magyar emberek teljes jogbiztonságban legyenek szülőföldjükön, bárhol éljenek a Kárpát-medencében.

– Milyen témákra fokuszál a nyári egyetem, és mi alapján választják ki az adott témákat? Mi lesz az idei online összejövetel fő témája?

– Az előbb megfogalmazott célkitűzés értelmében olyan témákra összpontosítunk, melyek elősegítik a kisebbségi létben élő őshonos nemzeti közösségek jogvédelmét. Kitekintünk a nemzetközi térbe, az Európai Unión belül és kívül, keressük azokat a pozitív nemzetközi gyakorlatokat, amelyek mindig hasznos hivatkozások lehetnek, vizsgáljuk azokat a jogszabályokat és ajánlásokat, melyek felhasználhatók a trianoni utódállamokban. Bemutatjuk a magyarországi gyakorlatot, az itteni tudományos kutatások eredményeit is. Kiemelten foglalkozunk az elszakított területeken fennálló kisebbségvédelmi törvények, jogszabályok betartásával, illetve be nem tartása esetén a szükséges és lehetséges tennivalókkal. Bemutatjuk, hogyan lehet kikényszeríteni a meglévő jogszabályok betartását. A témaválasztásnál figyelembe vesszük a jelentkezők lakóhely szerinti állampolgárságát, tehát az adott területen a kisebbségi lét jogi feltételrendszerét. Természetesen azt is, hányan joghallgatók, végzett jogászok, vagy „csak” civil jogvédők. Kitüntetett fő téma ilyen értelemben nem lesz. Mindenkori fő téma: a kisebbségi létbe kényszerített őshonos magyar nemzeti közösségek jogvédelme.

– Mit tapasztaltak az elmúlt évek során, milyen eredményei vannak a nyári egyetemeknek?

– Nagyon jók a tapasztalatok, szinte kizárólag pozitív visszajelzéseket kapunk. A hallgatók otthon jól hasznosítják az itt hallottakat, felkészültebben szállnak szembe a jogtalanságokkal. Ennek biztosítása érdekében játékos jogalkalmazási gyakorlatokat, szimulációs tréningeket is tartunk. Külön hozadéka ezeknek a nyári egyetemeknek, hogy Kárpát-medence-szerte kiterjedt ismeretségeket szereznek a hallgatók, új barátságok születnek, szakmai kapcsolatok jönnek létre a különböző régiók jogvédői között. Bár most nem lesz személyes találkozás, de a világhálón létrejövő virtuális térben ugyanez megtörténhet, hiszen az online oktatás hallgatói is láthatják, hallhatják egymást a képernyőn, és mindenki elérhetőségét közkinccsé tesszük. További információszerzés céljából szíves figyelmükbe ajánlom a www.kji.hu honlapunkat. Minden külhoni hallgatót szeretettel várunk augusztus elején!