Az egyetem díjazta jó tanulmányi eredményeiért

843
kajan_katarina
Kaján Katarina, az eszéki egyetem biológia szakos hallgatója a tanulmányi eredményeinek köszönhetően rektori kitüntetésben részesült. Mesterképzésének végéhez közeledik, ezt követően a doktori fokozatot is Eszéken tervezi megszerezni.

Nem kérdés, hogy a kétnyelvűségből csak előny származik. Az erdődi Kaján Katarina is gyerekkora óta beszél horvátul és magyarul is, s ez nagy előnyt jelent számára egyetemi tanulmányai során.

Erdődön és Dályán járt általános iskolába. Itt magyar nyelvű oktatás nincs, így anyanyelvápolás-órákon vett részt. A magyar nyelv elsajátítását elsősorban szüleinek köszönheti.

Tanulmányai mellett aktívan sportolt is, kézilabdával és cselgánccsal foglalkozott. Ezenkívül kivette a részét lakhelye közösségi életéből is. Tagja volt az erdődi önkéntes tűzoltóságnak, és a dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület népi tánccsoportjában is táncolt több mint egy évtizeden keresztül. Egyetemi tanulmányai mellett már nem fértek az időbeosztásába a fellépések.

– A tánccsoportban töltött idő minden percét élveztem, és sajnálom, hogy már nem hordhatom olyan gyakran a népviseletünket – mondja Katarina. Hozzátette, rendkívül fontos számára a közösséghez tartozás: két éve tagja a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségének (HMIK). Persze az egyetem elsőbbséget élvez, de ha ideje engedi, örömmel veszi ki részét az egyesület munkájából.

Országszerte végzett kutatásokat tanulmányai során

2010-ben nyert felvételt az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem biológia szakára.

– Mindig érdekelt a természettudomány, és a mesterképzés végéhez közeledve megbizonyosodtam arról, hogy jó döntés volt számomra ez a tudományterület – mondja Katarina.

Az öt egyetemi év alatt számos kísérleten, tanulmányon dolgozott, amelyek révén a Kopácsi-réten is tevékenykedett.

Az utazásokon túl még egy fontos haszon származott ezekből a tevékenységekből: a tanulás és a kutatómunkák végzése közben megtalálta a biológia hozzá legközelebb álló ágát.

Két éve tagja a ZOA Biológia Szak Hallgatói Egyesületének (Udruga studenata biologije, ZOA), ahol a belvizek ökológiájával, botanikájával és ornitológiájával foglalkozik.

Mesterképzési szakdolgozatának témája is a Kopácsi-réthez, illetve a Dunához kötődik. Katarina elmondta, szeretne minél többet megtudni erről az értékes területről.

Veszprémben végezte a gyakorlatot az Erasmus-programnak köszönhetően

Egyetemi évei alatt számos konferencián vett részt és ösztöndíjakban is részesült. Megkapta a magyarországi Soós Kálmán Ösztöndíjat, amely hozzásegítette tanulmányai folytatásához, fejlődéséhez.

Az Erasmus-program révén Veszprémben töltött négy hónapot, a Pannon Egyetem limnológia (édesvizekkel foglalkozó tudomány) szakán, ez egyetemi éveinek egyik leghasznosabb része volt. A cserediákprogramban sok új barátot szerzett a világ számos pontjáról.

– Azért választottam a limnológiát, mert ott tanít Padisák Judit világhírű limnoökológus. Nagy örömmel és szeretettel fogadtak a csapatban. Életre szóló élményt és tudást szereztem az ott töltött hónapok alatt – mondja Katarina.

Hozzátette, jól beszél angolul, ami a cserediákprogramban nagy hasznára vált, könnyen megértették egymást külföldi hallgatótársaival. Magyar nyelvtudását is örömmel nyugtázták az egyetemen, ő pedig büszke rá, hogy családjában még mindig magyarul beszélnek a tömbmagyarságon kívül eső Erdődön.

Májusban rektori kitüntetésben részesült

A szívós egyetemi munka meghozta gyümölcsét, nagyon jó lett a tanulmányi eredménye, amit az eszéki egyetem is díjazott: tavasszal rektori kitüntetésben részesült. Katarina megemlítette, nagy segítségére volt tanára, Elizabeta Has-Schön, és természetesen a családja is.

– A családom is nagyon büszke az eredményeimre, mindvégig mellettem álltak – mondja Katarina.

Ez az utolsó éve a mesterképzésen, de tanulmányai ezzel nem érnek véget. A következő cél a doktori fokozat megszerzése, ezt szintén az eszéki egyetem Természet- és Környezetvédelmi Tanszékén tervezi megszerezni.