Az anyák napja nemcsak családi, hanem közösségi ünnep is

62

Vasárnap az édesanyákat ünnepeltük. Csúzán, Kopácson, Újbezdánban és Laskón is anyák napi rendezvényt szerveztek a helyi kultúregyesületek a gyerekek bevonásával.

Az anyák napja az év egyik kiemelkedő ünnepe az édesanyák, nagymamák és a gyerekek, unokák számára, melyet nemcsak a családon belül ünnepelünk meg, hanem közösségi szinten is: iskolai és óvodai rendezvények keretében, de a kultúregyesületek is szerveznek ilyenkor programokat.

Csúza

Csúzán már régi hagyomány, hogy a Nőegylet anyák napja alkalmából tartja kézimunka-kiállítását.

A programra ezúttal a Kossuth-házban került sor. Pinkert Ida, a Nőegylet elnöke elmondta, ezúttal azokból a munkákból rendeztek kiállítást, amelyeket bemutattak az idei Nemzetközi Kézimunka- és Gyűjtemény-kiállításon a vajdasági Kishegyesen, majd kiosztotta az ott szerzett számos oklevelet a díjazottaknak.

A rendezvényen jelen volt a hercegszőlősi Forrás (Izvor) Nőegylet elnöke és az egyesület tagjai, de a kői Tánc Magyar Kultúregyesület is képviselte magát. Kozár József, a HMDK csúzai alapszervezetének elnöke is felszólalt, kifejezte a csúzai Nőegylet munkája iránti elismerését.

Az anyák napi műsorban a helybéli Jókai Mór Kultúregyesület szekciói léptek fel. Pinkert Ilona, a Pódium Amatőr Színjátszó Társulat vezetője Juhász Gyula Édesanyám című versét szavalta el, majd a Hajnalcsillag Gyermektánccsoport mutatta be koreográfiáját. Végül a gyerekek a Kreatív Kuckó által készített anyák napi ajándékokkal lepték meg a közönség soraiban helyet foglaló édesanyákat, nagymamákat.

Kopács

Kopácson az Arany János Kultúregyesület szervezett anyák napi programot a Magyarok Otthonában. A rendezvény eltért a hagyományosnak tekinthető sémáktól, vagyis nem került sor táncokból és szavalatokból álló alkalmi műsorra. Az érkező gyerekek egy-egy kártyát vehettek el a bejáratnál, melyeken anyák napi versek szerepeltek, amelyet mindenki felolvashatott édesanyjának, nagymamájának. Molnár Mónika anyák napi tematikus műhelyfoglalkozást szervezett gyerekeknek és felnőtteknek, ami minden résztvevőből érzelmeket váltott ki, és rajzban is, szóban is kifejezhették egymásnak hálájukat, szeretetüket a gyerekek és a szülők. Végül táncházra került sor, amelyet a sátorhelyi (Magyarország) népi tánccsoport tagjai vezettek.

A kopácsi HMDK-alapszervezet hagyományőrző csoportja múlt szombaton tartott a helyi óvodások és anyukáik, valamint a csoportba járó gyerekek részére foglalkozást. A gyerekek ajándékot készítettek édesanyjuknak, amit egy virágszál kíséretében adtak nekik oda.

Újbezdán

Az Újbezdáni Művelődési és Művészeti Egyesület a pécsi Jelenidő Egyesülettel és a Röppentő Zenekarral közösen szervezett ünnepséget az édesanyák köszöntésére: a Röppentő, valamint az újbezdáni egyesület Pengetők nevű zenei szakcsoportja adott közös koncertet anyák napi dalokból, versfeldolgozásokból, de a Szivárvány népdalkör is fellépett. Horvát Ibolyától, az újbezdáni egyesület vezetőjétől megtudtuk, a pécsi szervezetekkel még tavaly vették fel a kapcsolatot, aminek az eredményeképpen már volt közös fellépése a Pengetőknek és a Röppentő Zenekarnak Pécsett. Az együttműködés folytatásaként felmerült egy versfeldolgozásokból álló közös hanglemez készítése is.

Az újbezdániak anyák napi programja a Baranyaszentistváni járás, a zágrábi Kisebbségi Tanács és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

Laskó

A Laskói Ifjúsági Egyesület hétfőn tartotta meg anyák napi műsorát a székházában. Az Alfalusi Vegyes Kar a Sepsei Népdalkörrel közösen adott elő alkalmi dalcsokrot, illetve az egyesület magyar nyelvi szakkörébe járó gyerekek verses-dalos összeállítása hangzott el. Végül a gyerekek virággal ajándékozták meg édesanyjukat. Benić Venessától, az ifjúsági egyesület aktivistájától megtudtuk, falujukban mindig is nagy hangsúlyt helyeztek az anyák napi programra, mint ahogy március 15-éről sem csak iskolai keretek között emlékeznek meg. Ezen jeles napok közösségi szinten való megünneplését igyekeznek gyakorlattá tenni ma is.

Programjukat a zágrábi Kisebbségi Tanács és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósították meg.