Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe Baranyától a tengermellékig

0
162

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik legnagyobb és legszebb nemzeti ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte megülik, és mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben ünnepélyes kereteket adni a megemlékezéseknek.

Várdaróc

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának alkalmából idén is a legkisebbeknek rendezett programot. Évente több kézműves foglalkozást tart azzal a céllal, hogy erősítse a gyerekekben a magyarságtudatot, a múlt iránti tiszteletet. Március 15-e alkalmából is már több éve műhelyt tartanak, melyen az ünnephez köthető nemzeti szimbólumok készítésére hívják össze a fiatalokat. A csoportot Berki Bettília és Baronyi Kell Klaudia vezette.

Kopács

Kopácson a helyi HMDK-alapszervezet és az Arany János Kultúregyesület rendezett ünnepi műsort. A magyar nép haza- és szabadságszeretetéről szóltak a dalok az alkalmi műsoron, melyben a helyi előadók és együttesek léptek színpadra: az Alfalusi Vegyes Kar, a Kopácsi Alkalmi Zenekar, illetve a kopácsi gyerekek. A történelmi visszatekintésben a nőknek az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban betöltött szerepét hangsúlyozták ki. A rendezvényen Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke is megjelent.

Az előadást követően a szervezők a résztvevők és a közönség népes táborát állófogadásra invitálták. A programot a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatta.

Bellye

A HMDK bellyei alapszervezete is megünnepelte március 15-ét. A rendezvényre székhelyükön gyűltek össze az egyesület tagjai. Nemzeti himnuszunk eléneklése után rövid előadás következett: összefoglalták a történelmi események legfontosabb mozzanatait, a program filmvetítéssel zárult.

Eszék

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület ünnepi rendezvénye keretében megkoszorúzták az Antal Mihály rétfalusi származású 48-as országgyűlési képviselő tiszteletére állított emléktáblát, amely a Népkör székházának homlokzatát díszíti.

A HMDK nevében Matijević Olivér ügyvezető elnök és Munk Erik elnökségi tag koszorúztak. Ezt követően a székház nagytermében tartottak műsort a Népkör amatőr művészei. Magdika Dániel, az egyesület elnöke köszöntötte a vendégeket, majd De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Andócsi János, az eszéki magyar iskolaközpont igazgatója tartottak beszédet.

Kórógy

A várdaróciakhoz hasonlóan a Kórógy Hagyományőrző Egyesület is gyerekeknek tartott alkotótábort nemzeti ünnepünk jegyében. A szervezet tagjai fontosnak tartják, hogy a magyar hagyományok és kultúra mellett a történelem iránti érdeklődést is felkeltsék a fiatalokban. Ezt a célt szolgálta a műhelyfoglalkozás is, melyet Katić Izabella vezetett, a résztvevő gyerekek nemzeti jelképeinkkel ismerkedhettek rajzolás és festés közben.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület a Zagrebački blok városrész helyi választmányának egyik termében tartotta ünnepi megemlékezését. A programban fellépett az egyesület énekkara. Az eseményen jelen volt Nádudvary-Wagner Ekaterina, Vinkovci város magyar kisebbségi képviselője, valamint a vinkovcei magyarok többsége, akiknek a 171 évvel ezelőtti eseményekre való emlékezésen túl jó alkalom volt ez az egymással való találkozásra is.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesülete aktívan részt vesz a város és a megye kulturális életében, és nagy eredményeket ért el az ottani magyarság közösséggé formálásában is. Kiemelkedő rendezvényük a vukovári magyar bál, ezenkívül irodalmi esteket, kultúrműsorokat rendeznek, és minden jeles ünnepet megülnek, így március 15-ét is. Az idei műsorra is megtelt a vukováriak székháza, az egyesület Őszirózsa Asszonykórusa alkalmi dalokat énekelt.

Dályhegy

A dályhegyi Petőfi Sándor Kultúregyesület minden évben tart programot nemzeti ünnepünk alkalmából, de olyan nagyszabású március 15-ei rendezvényük még nem volt, mint az idei, melyet az eszéki magyar főkonzulátussal közösen szerveztek. Az eseményen Hugyik Imre, az egyesület elnöke, De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul és Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke köszöntötték a vendégeket, és ott volt Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára is.

A műsorban a dályhegyi kultúregyesület tánccsoportja lépett fel, sztárvendége pedig a magyarországi Tolcsvay-trió volt. Repertoárjukban slágerektől kezdve népdalokon át a nemzeti dalokig sok minden megtalálható, ezekből gyűjtött csokorral léptek fel a dályhegyi kultúrotthonban.

Újgrác

A HMDK újgráci egyesülete idén ünnepli megalakulásának a 25. évfordulóját. Éves közgyűléssel egybekötött március 15-i rendezvényén az egyesület elnöke, Szőlősi István köszöntötte a vendégeket, többek között Jankovics Róbert parlamenti képviselőnket, illetve a meghívott egyesületek képviselőit. Az évforduló alkalmából a szervezők kisebb ajándékkal készültek tagjaik számára. Készül egy könyv is a szervezet 25 éve tartó tevékenységéről, amelynek a bemutatója június 15-én lesz. Az ünnepi műsorra a közgyűlés után került sor, amelyen az egyesület tánccsoportja elevenítette fel a március 15-ei eseményeket.

Staza

Stazán született Damjanich János szerb származású magyar honvédtábornok. Tiszteletére 2012-ben emléktáblát állított a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége magyarországi támogatással. A magyar szabadságért, az egyenlőségért és testvériségért harcoló hős stazai emléktábláját idén is megkoszorúzták, az eseményen Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára, illetve a HMDK elnökségi tagjai voltak jelen.

Nagypiszanica

A Nagypiszanicai Magyarok Közössége is tartott rendezvényt legszebb magyar nemzeti ünnepünk alkalmából, amely koszorúzással kezdődött a Knézich Károly aradi vértanú tiszteletére állított emléktáblánál. A koszorúzáson részt vett parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert is. Ezt követően itt is táncos, zenés ünnepi műsorra került sor, melyben a nagypiszanicai, daruvári és dežanovaci magyar egyesületeink táncosai és kórusai léptek föl.

Zágráb

A horvátországi magyar nagykövetség a Zágrábi Magyar Intézetben rendezett megemlékezést, melyen részt vett többek között Aleksandar Tolnauer, a zágrábi Kisebbségi Tanács elnöke, Milan Bandić, Zágráb főpolgármestere, Miro Kovač, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Iva Hraste Sočo, a horvát kulturális minisztérium államtitkára, Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, Szenn Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke, valamint a horvát-magyar barátság parlamenti tagozatának horvát tagjai, Branimir Bunjac és Zlatko Hasanbegović képviselők, továbbá a horvátországi magyar szervezetek képviselői.

Ünnepelt a zágrábi Ady Endre Kultúrkör is. Az eseményen a szervezet vegyes kara és színjátszó csoportja lépett fel.

Rijeka

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete a fiumei kikötőben rótta le tiszteletét a 48-as hősök előtt. A megemlékezést Seremet Sándor vezette, aki a Petőfi Program keretében segíti az egyesület munkáját. Elszavalták a Nemzeti dalt, történelmi ismertető hangzott el, és Viola Éva elnök asszony is szólt a résztvevőkhöz, kitérve Fiume magyar múltjára és nevezetességeire.

Split

A HMDK Split-dalmát megyei alapszervezete ünnepi összejövetelét a brači magyarokkal közösen szervezte meg. Ivo Staničić tiszteletbeli konzul köszöntötte a vendégeket, majd szavalatok, ének- és zeneszámok hangzottak el a spliti szervezet kórusa, valamint más helyi fellépők előadásában. Március 15-e alkalmából kiállítást is rendeztek helyi alkotók munkáiból.

Splitben az Új Magyar Kulturális Központ (ÚMKK) is rendezett egy meghitt összejövetelt március 15-e alkalmából székhelyén, melyen alkalmi dalok és versek hangzottak el. Az ÚMKK elnöke elmondta, egyesületük aktív tevékenységet folytat a magyarság megőrzése érdekében, tánccsoportot, énekkart működtetnek, és magyar nyelvoktatás is folyik a szervezet keretében.

Pula

Tömbszerűen élő magyarságunktól földrajzilag az egyik legtávolabbi szervezetünk a HMDK Isztria megyei egyesülete, amely az elsők között alakult meg tagszervezeteink közül. Rendszeresen tart magyar rendezvényeket, ezek közül az egyik legjelentősebb programjuk a Pólai Magyar Hét, melyet a magyar kultúra és hagyományok népszerűsítése céljából rendeznek. Nemzeti ünnepeink alkalmából is tartanak összejöveteleket, műsorokat, így volt ez március 15-én is.

Március 15-e tanintézményeinkben

Az eszéki egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke rendszeresen szervez különböző, a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos eseményeket. Március 15-ét az eszéki magyar főkonzulátussal közösen ünnepelték meg. Az eseményen Lehocki Samardžić Anna, a tanszék vezetője és De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul köszöntötték a résztvevőket. A műsor a hallgatók előadásaiból állt, a tanszék kórusa alkalmi dalokat adott elő, drámacsoportja a korabeli eseményeket felidéző jeleneteket mutatott be. A résztvevők megtekintették az eszéki magyar főkonzulátus vándorkiállítását, melynek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a témája.

Március idusára emlékeztek a laskói és kórógyi általános iskolában, valamint az eszéki HMOM Központban is, az ünnepi műsorok résztvevőiként az intézmények diákjai tartós ismereteket szereznek nemzeti múltunk e meghatározó korszakáról.