A reformáció emléknapja Karancson

0
131

A reformáció emléknapja alkalmából október 31-én a karancsi református templomban hálaadó úrvacsorás istentiszteletetre került sor.

Luther Márton német Ágoston-rendi szerzetes és egyetemi tanár 1517. október 31-én tűzte ki tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára, amivel kezdetét vette a reformáció. Az általa vezetett irányzat lett később az evangélikus, míg a Kálvin János vezette irányzat a református vallás alapja.

Vidékünkön Sztárai Mihály kezdte terjeszteni a reformációt 1544-ben. Hittérítő munkájának köszönhetően alig hét év alatt 120 gyülekezet alakult Szlavóniában és a Drávaszögben, rövid időn belül szinte minden magyarlakta település a reformáció híve lett. A drávaszögi magyarság számára a 16. században megjelenő reformáció meghatározó történelmi változásnak számított, mivel lehetővé tette a magyarság szellemi felemelkedését és megmaradását.

A reformáció emléknapján minden évben istentisztelet keretei között emlékezik közösségünk a kezdetekre. A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház a karancsi templomban rendezett hálaadó úrvacsorás istentiszteletet. Az eseményt többek között Gárdos Béla eszéki magyar konzul is megtisztelte jelenlétével.

Az igehirdetésen Szenn Péter püspök és Sümegi Péter egyházmegyei főjegyző voltak a szolgálattevők, a kórógyi Ady Endre Művelődési Egyesület kórusa és az Alfalusi Vegyes Kar pedig egyházi énekekkel gazdagították az ünnepélyt.