Vijeće mađarske nacionalne manjine održalo je sjednicu

44

Vijeće mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije u nedjelju je održalo svoju redovnu sjednicu, na kojoj je podnesen izvještaj o dosadašnjim aktivnostima, te su određeni budući planovi.

Vijeće mađarske nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije drži važnim unaprijediti položaj mađarske nacionalne manjine, te aktivno surađivati s mađarskim udrugama i vijećima na području županije, kao i s predstavnicima mađarske nacionalne manjine i saborskim zastupnikom Mađara, s ciljem očuvanja i zaštite interesa. Osim toga, njeguje jako dobre odnose s vijećima i udrugama drugih nacionalnih manjina. Aktivno sudjeluju u radu Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina županije.

Članovi Vijeća djeluju na različitim poljima i drže važnim da djeca koja pohađaju fakultativne sate mađarskog jezika, jezik usvoje što bolje. Zbog toga Vijeće nastoji, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći djeci koja pohađaju sate njegovanja materinjeg jezika, u proteklim godinama već su ih pomagali raznim potporama. Osim toga, potpomažu i rad pedagoga u poduci mađarskog jezika u županiji. Sve bi to nastavili i u budućnosti. O tome i drugim pitanjima, te o programu za iduću godinu, odlučeno je na nedjeljnoj sjednici.

Na sjednici je sudjelovao i Róbert Jankovics, predsjednik DZMH, saborski zastupnik Mađara.

Prijevod: Šandor Jakab

A cikk az elektronikus média többféleségének és különbözőségének fejlesztéséről szóló Alap által került társfinanszírozásra.