Újra ingyenes a tízórai a kórógyi iskola diákjainak a HMDK és a magyar kormány jóvoltából

– Minden magyar iskolában térítésmentes az uzsonna a diákoknak

A Kórógyi Általános Iskolában ismét ingyen tízóraizhatnak a gyerekek a HMDK és a magyar kormány támogatásának köszönhetően.

A négy magyar tanintézményünkből három Eszék-Baranya megye területén található, míg egy, a kórógyi általános iskola Vukovár-Szerém megyében. A HMDK és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk 2018-ban az év végéig átvállalta a diákok étkeztetési költségeit azokban az intézményekben, ahol magyar oktatás folyik. Tehát a laskói és vörösmarti általános iskolában és azok tagozati iskoláiban – Várdarócon, Kopácson, Csúzán, Sepsén, Újbezdánban –, valamint Kórógyon és az eszéki magyar oktatási központban a diákok térítésmentesen tízóraizhattak decemberig. 2019-től az iskolai étkezés finanszírozása már szerepelt Eszék-Baranya megye költségvetésében, így ez a probléma megoldódott a drávaszögi magyar iskolákban és az eszéki magyar iskolaközpontban, a kórógyi iskolában azonban továbbra is fennállt.

A Vukovár-Szerém megyei iskolákban ezért a szülőknek kell a gyerekek étkeztetését fizetni, ami jelentős kiadásnak számít a családoknak. A HMDK-nak azonban minden magyar iskolába járó diák egyaránt fontos, így a kórógyi iskolában is fontosnak tartották megoldani az ingyenes tízórait. A kórógyi általános iskolában az uzsonnaköltség egyik felét tehát a HMDK és a magyar kormány, míg másik felét a Tordincei járás állja.

– Megmaradásunk egyik zálogának, a horvátországi magyar gyerekek minőségi iskoláztatásának nem szabadna pénzkérdésnek lennie. Éppen ezért a HMDK-ban mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak a minőségi oktatás feltételeit biztosítsuk, de az iskoláztatással járó költségek tekintetében is segítsük a családokat – nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert HMDK-elnök.

A Tordincei járás és a HMDK napi 3-3 kunával járul hozzá a gyerekek étkeztetéséhez a tanév teljes ideje alatt, tehát szeptember 5-től egészen június 21-ig.

– Ezúton is nagyon köszönjük a támogatást mindkét félnek, ez iskolánknak nagyon sokat jelent – mondta Sesvećan Emma, a Kórógyi Általános Iskola igazgatónője.

– Valóban sokat jelent nekünk, szülőknek ez a támogatás, hiszen önmagában egy gyerek iskoláztatása komoly kiadást jelent. A gyerekek is elégedettek az uzsonnával, tényleg hálásak vagyunk a segítségért – mondta Izsák János szülő.

Ambrus Irénéknél négy gyermek van a családban, közülük kettő iskolás.

– Nagyon jól jön ez a támogatás, hiszen nagycsalád vagyunk. Manapság, amikor minden drágul, és egyre többe kerül a megélhetés, különösen hálásak vagyunk a segítségért – nyilatkozta Irén.