Üléseztek a MÁÉRT szakbizottságai

376
parlament_ill_P

Budapest – A MÁÉRT négy szakbizottsága közül három ülésezett a múlt héten. Január 17-én, hétfőn ültek össze az oktatási és kulturális bizottság, január 18-án a gazdaságfejlesztési és önkormányzati szakbizottság, január 21-én pedig a külügyi és a jogi bizottság tagjai. Mindhárom ülésen a HMDK képviselői is részt vettek.

A MÁÉRT újraindításával párhuzamosan a magyar kormány fontosnak tartotta a szakbizottsági rendszer újraindítását is. Négy testületet hoztak létre: az oktatási és kulturális mellett az önkormányzati és gazdasági, a külügyi és jogi, valamint a szórvány szakbizottságot. A múlt héten közülük három ülésezett.

Oktatási és kulturális szakbizottság

Hétfőn tartotta ülését az oktatási és kulturális szakbizottság. A HMDK képviseletében Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöke dolgozik a szakbizottságban. A ülésen hat ország – Románia, Ukrajna, Szlovákia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia – magyar szervezeteinek képviselői vettek részt.

– A bizottság ülésén többek között a magyar nyelvű felsőoktatásról, a kulturális intézetek működéséről, egyházi, ifjúsági és sportkérdésekről is szó volt, de beszéltünk a tanulmányi kirándulásokról is, ezenkívül arra is felkértek bennünket, hogy jelöljük meg azokat a területeket, amelyek szerintünk prioritást kell élvezzenek a Bethlen Gábor Alap támogatását illetően – nyilatkozta Csapó Nándor.

Gazdaságfejlesztési és önkormányzati bizottság

Kedden ülésezett a gazdaságfejlesztési és önkormányzati bizottság. A tanácskozáson a határon túli magyar szervezetek képviselőin, szakemberein kívül a magyarországi szakmai társulások, kamarák, szakminisztériumok és állami hivatalok képviselői is részt vettek. Ott volt Kriják Krisztina is, a HMDK alelnöke, aki az üléssel kapcsolatban elmondta,  megvitatták a Kárpát-medencei gazdasági térség és a magyar gazdaságpolitika kapcsolatrendszerét az Új Széchenyi Terv  tükrében. Elmondása szerint az új Széchenyi-terv külön fejezetben taglalja a Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztési programját.
A tanácskozáson részt vett Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Ulicsák Szilárd, a Bethlen Gábor Alap miniszteri biztosa, akik részletesen tájékoztatták a résztvevőket az Alap tevékenységi köréről .

Külügyi és jogi bizottság

A külügyi és jogi bizottság pénteken tartott első ülésén az európai uniós elnökséggel összefüggő térségpolitikai kérdések, az egységes, Kárpát-medencei autonómiastratégia és a kettős állampolgársággal kapcsolatos kérdések voltak napirenden többek között.

– Kiemelt témaként foglalkoztunk Horvátország uniós csatlakozásával, amely az egyik fő célkitűzése a magyar soros elnökségnek. Németh Zsolt államtitkár is elmondta, Horvátország csatlakozása reális célkitűzése a magyar elnökségnek – nyilatkozta lapunknak Jakab Sándor, a HMDK elnöke, a bizottság tagja.

A MÁÉRT negyedik bizottsága a hónap végén tartja ülését.

A MESZ részéről Sipos Zsivics Tünde (Oktatási és Kulturális Szakbizottság), Tokai István (Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati Szakbizottság) és Kel József (Külügyi és Jogi Szakbizottság) a bizottságok tagja.