NIKADA VEĆI BROJ PREDSTAVNIKA MAĐARSKE MANJINE

0
19

Novi mandati mađarskim predstavnicima pipali su Kristini Šipoš, Imri Hugyiku i Janošu Kištotu

- Reklám -

U lipnju smo u našem listu, nakon završetka lokalnih izbora, već izvijestili o povijesnom uspjehu koji je mađarska zajednica postigla na lokalnim izborima. Tako napokon imamo odgovarajuće predstavnike u općinama Bilje, Kneževi Vinogradi, Draž, Petlovac, Tordinci, Vladislavci, Ernestinovo, Tompojevci i u drugima. Izvijestili smo i o tome kako u Općinama Erdut i Darda na izborima u svibnju niti jedan mađarski predstavnik nije dobio niti jedan mandat, dok je u Dražu od tri mandata koja sljeduju mađarsku nacionalnu manjinu popunjeno samo dva. Tako se u ovim općinama izbori moraju ponoviti, a koje je hrvatska vlada na sjednici 19. kolovoza raspisala za 03. listopada.

Ukupno će se birati 99 novih predstavnika, od toga 11 romske nacionalnosti, 74 srpske, 3 bošnjačke, 3 mađarske, 1 ukrajinske, kao i 3 predstavnika hrvatske nacionalnosti (u Općinama Jagodnjak, Borovo i Trpinja).

U mađarskoj zajednici će biti ponovnih izbora samo u 3 jedinice lokalne samouprave jer su Mađari u Hrvatskoj bili iznimno aktivni na svibanjskim izborima, pa tako možemo govoriti o iznimno dobroj zastupljenosti u lokalnoj samoupravi (osobito ako uzmemo u obzir mandate prethodnog ciklusa), dok je prisutnost drugih nacionalnih manjina bila prilično manja.

SAMO TRI PONOVLJENA IZBORA ĆE SE ODRŽATI, JER SMO MI U SVIBNJU SKORO SVUGDJE VEĆ IZABRALI!

Ono što je važno za mađarsku nacionalnu manjinu odnosi se na tri lokalne samouprave, u Općinama Draž, Erdut i Darda gdje će svugdje samo jedna izborna lista krenuti po mandate, što je noviji dokaz tomu kako Mađari u Hrvatskoj svoje poslove znaju dogovoriti međusobno. Tako će nakon 03. listopada Imre Hugyik iz Erduta, Kristina Šipoš iz Batine i Janoš Kištot iz Meca pojačati zaštitu interesa Mađara u Hrvatskoj.

Podsjetimo: na ponovljenim izborima 03. listopada mogu glasovati samo pripadnici odgovarajuće nacionalne manjine.

Kristina Šipoš
Imre Hugyik
Janos Kistoth