Nagyasszony-díjat kapott Bábli Mária

0
260
cmlap--babli-mria-2

Nagyatád – Október 15-én, szombaton újabb „nagyasszonyok” kapták meg a Főnix Alapítvány által létrehozott kitüntető címet, köztük Bábli Mária, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnöke.


A FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesülete megalakulásának a célja a vidéki nők és a kistelepüléseken élők problémáinak felkarolása. Olyan nők „felmutatása” a közösségnek, akik tevékenységükkel elősegítették valamilyen nemes szándék megvalósulását, és példaként szolgálhatnak sokak számára. Az elismerés alapítóinak 2000-ben azoknak a történelmi nagyasszonyoknak a példája lebegett a szemük előtt, akik kiemelkedő személyiségei voltak a régi Magyarország egy-egy területének. A címet pályázat útján adományozzák, nagyasszonyi kitüntetésre olyan nőket jelölnek, akinek közösségi munkája, élete példamutató.

A nagyatádi díjátadáson a HMDK ajánlására Bábli Mária, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnöke is átvehette a főnixmadarat ábrázoló díjat.

 

Élete összeforrt a horvátországi magyarságéval

A díj átadásakor elhangzott, hogy Bábli Mária élete összeforrt a horvátországi magyarságéval, annak minden örömével és bánatával. Élete vezérfonala a mai napig a hit. Hit a Mindenhatóban, és hit a nemzetben és a megmaradásban. A legnehezebb időkben, amikor a szerb szabadcsapatok megszállták a Drávaszöget, képes volt embernek maradni egy embertelen világban és segíteni az otthon maradottakon. A békés reintegráció után (1997) felszabadultabban kezdhetett hozzá a közösségépítő tevékenységhez, és a magyar asszonyokkal karöltve megalapította a katolikus nőegyletet, amelynek a mai napig elnöke. E tisztség mellett Bábli Mária két ciklusban tagja a pélmonostori városi magyar kisebbségi önkormányzatnak, illetve meghatározó tagja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökségének. 2010-ben a Bábli Mária vezette nőegyletet, kimagasló munkája elismeréseként, Pélmonostor városa kitüntette. Mint elnök és mint magánszemély igyekezett a horvátországi magyar nőket bekapcsolni a Kárpát-medencei „vérkeringésbe”, és az ő igyekezetének köszönhetően mind többen megismerhették nemcsak a horvátországi magyar nők helyzetét, hanem azt a szülőföldet is, amelyhez mindig hű maradt. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy kitűnő kapcsolatokat épített ki különböző horvát katolikus egyletekkel is, mert mindig hitte és vallja, hogy az igaz hit lehet a térségben a legstabilabb összekötő kapocs a népek között.

– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem ezt díjat – mondta lapunknak Bábli Mária.

Bábli Máriát a díjátadóra elkísérte Andócsi János, a HMDK alelnöke is.

06-babli-maria-1