Május végén kitáncolták falvainkban az „újjászületés szimbólumát”

129

Az év valamennyi hónapja közül talán egyedül a május az a hónap, amely magyarlakta településeinken az utcaképből is „felismerhető”. Sok helyütt májusfák szegélyezik az utcákat, vagy legalább egy-egy fa áll a települések központjaiban. Igaz, a szalagok a hónap végére kifakulnak, „fehér zászlóként” lobogtatják díszeiket, jelezve, megadják magukat az elmúlásnak. A közösségi májusfákat sok helyen ünnepélyes keretek között táncolják ki.

Újbezdán

A kitáncolási ünnepségek közül az újbezdáni a legnagyobb szabású. Ezen a drávaszögi településen is valamikor minden lányos házhoz állítottak a legények májusfát, melyet a hónap végén táncos, dalos kísérettel vágtak ki. A hagyományt ma az Újbezdáni Művelődési és Művészeti Egyesület ápolja.
A helyi tánccsoport, újbezdáni egyesületünk Szivárvány Népdalköre és Kubikos tamburazenekara, valamint a vendégfellépők, a kiskőszegi Kisasszonyok és Legények Tánccsoport, a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület, valamint a Kórógy Hagyományőrző Egyesület csoportjai táncot jártak a májusfa körül, közben a legények, egymásnak adva a fejszét, lassan kivágták a fát. A tánccsoportok azután a művelődési otthon színpadán mutatták meg, mit tudnak: tartalmas kultúrműsort láthatott a közönség. A rendezvényt Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk és Milan Knežević, a Baranyaszentistváni járás elöljárója nyitották meg, de jelen volt az ünnepélyen Magdó János eszéki magyar főkonzul, Pálinkás Krisztián, a Baranyaszentistváni Járási Tanács tagja, a járási magyar kisebbségi önkormányzat elnöke és Kirhofer Róbert, a falu plébánosa is.

A rendezvényt a Baranyaszentistváni járás, a Bethlen Gábor Alap és a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatták.

Nagybodolya

A kis baranyai faluban a helyi hagyományőrző egyesület szervezi a májusfa-kitáncolási ünnepséget. Itt tánccsoport nem működik, ezért szokásukhoz híven a csúzai Csárdás népi táncegyüttest, valamint a kiskőszegi HMDK-alapszervezet gyermektánccsoportját hívták meg, hogy járjanak körcsárdást a művelődési ház és tűzoltóotthon udvarában, ahol a fa is állt. A zenészhagyományokat viszont annál inkább éltetik a faluban, Keresztes József, a kultúregyesület elnöke vezeti a zenekart is, természetesen ezúttal is ők húzták a mulatóst az ünnepélyen. A májusfa-kitáncolás A magyar hagyományok napja Nagybodolyán című rendezvénnyel folytatódott a kultúrotthonban, melynek keretében halfőzőversenyt is rendeztek, az eseménynek több mint száz résztvevője volt.

A rendezvényt Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a zágrábi Kisebbségi Tanács és a Darázsi járás támogatták.

Csúza

Csúzán, akárcsak a húsvéti locsolást, a májusfaállítás hagyományát is sok-sok éve ápolják a fiatalok. A Csárdás tánccsoport és az Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Szervezet tagjai együttes erővel állítottak májusfát a faluközpontban, melyet május végén táncoltak ki, a Csárdás és a Jókai Mór Hajnalcsillag gyermektánccsoportja közösen, csúzai és nagybodolyai zenészek kíséretével. Miután kidöntötték a májusfát, folytatódott a hatalmas körcsárdás, melybe a táncosok bevonták a nézőket is. A program a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával valósult meg. 

Kopács

Kopácson a helyi HMDK-egyesület szervezésének köszönhetően minden évben sudár májusfa díszíti a faluközpontot egy hónapon keresztül. Az egyesület tagjainak az érdeme a májusfa-kitáncolási ünnepség is, melyen ezúttal a Várdaróc Magyar Kultúregyesület Gerle gyermektánccsoportja vett részt. A táncosok a kórógyi Aranycsárdás zenés kíséretével vonultak fel a Magyarok Otthonától a központig, ahol sor került a néphagyomány felelevenítésére, majd vacsorával folytatódott a program. A rendezvény a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával valósult meg.

Haraszti

A Haraszti Ifjúsági Egyesület tagjai a tűzoltókkal közösen állítanak májusfát, amit a hónap végén közösen is szednek ki, ünnepélyes keretek közt, a helyi táncosok részvételével.

A rendezvényt a zágrábi Kisebbségi Tanács, a HMDK és a Lacházi járás támogatta.

Ójankovác

A Vukovár-Szerém megyei település hagyományőrző egyesülete néhány éve állít májusfát a helyi Magyarok Otthonánál. Itt mulatság keretében történt a faállítás és természetesen a kitáncolás is, amelyen részt vettek a helyi és környékbeli népi tánccsoportok, a zenét a csúzai Kurel Goran szolgáltatta.

Szentlászló

A szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület tagjai szerényebb keretek között szedték ki a kultúrotthon előtt állított májusfát.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesületét főként az idősebb korosztályok alkotják, viszont fiatalos lendülettel szervezik programjaikat. Sokrétű tevékenységük részét képezi a magyar néphagyományok ápolása is. Májusfát azóta állítanak, hogy saját székházuk van. A hónap végén hangulatos összejövetel keretében döntik ki, amely arra is szolgál, hogy a horvátságnak is bemutassák ezt a hagyományt.

Sok más település központját is díszítette „közösségi” májusfa. Van, ahol az állításának szentelnek nagyobb programot, és van, ahol nem szerveznek ünnepélyt a néphagyomány köré, ami ebben az esetben sem veszít jelentőségéből: önmagában is a tavaszt, a megújulást, a fiatalságot hirdeti.