Köszöntő

302

Az új esztendő küszöbét átlépve, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége tisztelettel köszönti az Új Magyar Képes Újság olvasóit, pártolóit, nemzeti közösségünk minden tagját, akikhez üzenetünk e lap hasábjain keresztül majd eljut.

Ilyenkor egy pillanat erejéig szokás visszatekinteni a mögöttünk maradt esztendőre, azt értékelni, abból tanulságokat levonni, majd újra és újra bizakodva tekinteni arra az évre, amelybe a himnusz hangjaival éppen beléptünk.

Így teszünk mi is.

Elköszönünk a gondokkal terhelt 2010-es esztendőtől, amely – többek között – nem adott választ a gazdasági problémák megoldására, a foglalkoztatás növelésére, a polgárok megélhetési gondjainak enyhítésére, de az év vége felé annál inkább rámutatott mindennapi valóságunk legrútabb oldalára, a korrupció elképzelhetetlen mélységeire, amellyel minden eltökéltsége mellett is nehezen tud, nehezen fog megküzdeni országunk kormánya.

Vigaszunk: innen már aligha van lejjebb, innen már csak felemelkedni lehet!

Tekintsünk hát kellő bizakodással annak hajnalán az új esztendőre, a 2011-es évre, amely legalább két dologban mérföldkő lehet horvátországi magyarságunk életében: esély van arra, hogy Horvátország még az év folyamán az Európai Unió tagja legyen, másrészt mindazon honfitársaink – nemzetiségüktől függetlenül -, akik úgy vélik, hogy saját vagy felmenőik jogán magyar állampolgárságot kérhetnek, azok ezt e hét elejétől, 2011. január 3-tól már megtehetik.

Ez utóbbival kapcsolatban a HMDK Központi Irodájának munkatársai készen állnak segíteni minden érdeklődőnek pontos tájékoztatással, ha szükséges, a kérelmezői nyomtatvány kitöltésével, a benyújtandó okmányok rendezésével.

A magyar állampolgárság megszerzésének lehetőségét én személy szerint is az év, illetve a következő évek egyik fontos, talán legfontosabb eseményének tartom.

Arra biztatok, arra kérek hát mindenkit, de elsősorban azokat, akik belső indíttatásból, és nem holmi vélt vagy valós előnyök megszerzése céljából kérik majd a magyar állampolgárságot, hogy tegyék ezt meg mielőbb.

Nemzeti hovatartozásunkat, édes anyanyelvünket születésünkkel nyertük (Széchenyi Istvánt idézve: „Istentől vettem és csak Istennek adom a halálba.”), azt erősíteni állampolgársági kérelmünk benyújtásával nemcsak előnyökkel kecsegtető, biztonságérzetünket növelő dolog, hanem nemes, felelősségteljes cselekedet, és ami nagyon fontos: egyáltalán nem zárja ki, sőt erősíti azon törekvésünket, hogy továbbra is hűséges, tevékeny állampolgárai maradjunk hazánknak, Horvátországnak.

Ezzel a gondolattal, ezzel a biztatással kívánok a saját nevemben és a HMDK nevében is mindenkinek boldog, békés, sikerekben gazdag új esztendőt!