Kiadvány jelent meg a laskói presbitérium munkájáról

0
54

60 év viszonylatában nyújt komplex képet a a laskói református egyházi vezetőség munkájáról az a kiadvány, melyet nemrég mutattak be az eszéki Állami levéltárban. Szerzője Lovas Eldina, az eszéki Bölcsészettudományi Kar történelem tanszékének tanára. A laskói presbiteri gyűjtések jegyzőkönyvei 1804 és 1865 között című kiadvány egyedinek számít, olvasója betekintést nyerhet a laskói presbitérium munkájába, végzéseibe és nem utolsó sorban az akkori eseményekbe.