Horvátországi magyar gyerekek a nagykovácsi cserkésztáborban

436

A Magyar Cserkészszövetség a határon túli tagszövetségekkel együttműködve idén is lehetőséget kapott határon túli magyar gyerekek táboroztatására, a Határtalanul Program keretében. A cserkésztáborra Nagykovácsiban került sor, melynek idén is voltak horvátországi magyar résztvevői.

Több mint negyven drávaszögi, kelet-szlavóniai és zágrábi magyar gyerek vett részt a magyarországi táborban Sipos Tűr Klára, Sipos-Vég Gabriella és Balázs-Piri Zoltán vezetésével.

Pedagógiai és kézműves foglalkozások, valamint kirándulások is a program részét képezték. A fiatalok megnézték Hollókőt, ellátogattak Visegrádra, illetve az ottani kalandparkba. Kipróbálhatták a bobozást, az íjászatot, esténként pedig a tábortűz körül énekeltek, játszottak, táncoltak. A táborban erdélyi és moldvai magyar gyermekcsoporttal voltak együtt.

– A program jó lehetőséget kínált a határon túli gyerekek magyarsághoz való kötődésének erősítéséhez, kapcsolataik kialakításához, anyaországi élmények szerzéséhez, illetve a cserkészcsapatokhoz való csatlakozásukhoz.

Sokat tanultunk a képzett cserkészvezetőktől, tapasztalatszerzésére is lehetőség nyílt a határon túli kísérők által – nyilatkozta lapunknak Sipos Tűr Klára, aki hálás a Magyar Cserkészszövetségnek a szervezésért, illetve a tábor vezetőinek a felejthetetlen élményekért.

 

A vörösmarti hitoktató egy évvel ezelőtt kezdeményezte cserkészcsapat létrehozását Vörösmarton, azóta tartanak foglalkozásokat vörösmarti, csúzai és sepsei gyerekek részére az ő, valamint Böjtös Denisz és Sipos Vég Gabriella vezetésével.

Sipos Tűr Klára elmondta, most szombaton mentek fiataljaik a mohácsiakkal együtt cserkésztáborba, ahol tizenegyen tesznek fogadalmat. Ezt követi majd a cserkészcsapat megalakulása a Vörösmarti Általános Iskolában, a Magyar Cserkészszövetség keretein belül.

A csapat a Drávaszögi Árpád Fejedelem nevet viseli majd, s a tervek szerint minden érintett faluban lesznek őrseik.

– Sokat kell még tanulnunk, ősszel kezdődnek a továbbképzések. A Magyar Cserkészszövetség mentort küldött nekünk Mohácsról Kuti Veronika személyében, aki segíti a munkánkat, a továbbképzésünket, valamint a megalakulásunk körüli teendőkben is közreműködik. Kemény kihívás lesz a mohácsi tábor, fiataljaink tíz napig sátoroznak majd az erdőben, remélhetőleg bírni fogják a kiképzést, amely rengeteg tanulással, de örömmel is jár – tudtuk meg Sipos Tűr Klárától.

Hozzátette, jövendőbeli cserkészeink már eddig is rengeteget tanultak, például a tűzgyújtás rejtelmeit, hogy meg tudják sütni az ún. botkenyeret. Ismerik a csomókötés fortélyait, most pedig a csillagok segítségével való  tájékozódást tanulják, s ezenkívül még számos elsajátítanivaló vár rájuk a cserkésztevékenység során.

A hitoktató úgy véli, nagy szükség van a cserkészetre vidékünkön, mert segíti a magyar identitás erősítését, őseink kultúrájának megismerését, az egymásra figyelést, a csapatban gondolkodást. Céljai közé tartozik a természet megismerése, az isten, a haza és embertársaink iránti szeretetre nevel, valamint arra, hogy a világot szebben hagyjuk itt, mint ahogy találtuk.