Eseményekben gazdag időszak

363
10-szekeres-peter--zagrab

Zágráb – Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzata (Tanácsa) most is egy eseményekben gazdag időszakot tudhat maga mögött. Az előírt működési formák mellett több magyar rendezvényre is sor került szervezésükben, legutóbb, a hét végén pedig egy magyar bált rendeztek.

Lassan az esztendő végéhez közeledünk, amikor már a különböző szervezeteknél számvetést lehet arról készíteni, hogy a kitűzött évi tervekből mennyit sikerült megvalósítani. Zágráb város kisebbségi önkormányzata egy eseményekben gazdag időszakot tudhat maga mögött.

– Zágráb város Magyar Kisebbségi Tanácsa a törvényi előírások és az év elején elfogadott tevékenységi terv alapján dolgozik – mondja Szekeres Péter, a tanács titkára. – Különböző rendezvényeket, programokat szervezünk, de társszervezőként is részt veszünk az itteni magyar egyesületek munkájában. Ezekről a Zágrábi Magyar Közlönyben, a kisebbségi tanács lapjában is rendszeresen írtunk.

A Magyar Közlönynek eddig összesen 16 száma jelent meg, idén négy, de a zágrábi és a Zágráb környéki magyarok hamarosan a kezükbe vehetik a legújabb számot is.

– A közlönyt a sisaki magyarokhoz is eljuttatjuk, de egy-egy rendezvényüknél is besegítünk. Nemzeti ünnepeink alkalmából is tartottunk összejöveteleket: március 15-én a Petőfi-emléktáblánál koszorúztunk, és megemlékeztünk az 1956-os forradalomról is. Hogy a magyar történelem néhány fontos színhelyét is megismerjük, a Tanács idén is szervezett magyarországi tanulmányi kirándulásokat, amelyen, nagy örömünkre, a fiatalabb korosztályokhoz tartozók közül is többen részt vettek. Továbbra is keddenként tartjuk a tanács üléseit, és nagyon jó a kapcsolatunk a zágrábi magyar nagykövetséggel is – tette hozzá Szekeres Péter.

Magyar bál

November utolsó szombatján magyar bált rendeztek.

– A bál minden várakozásunkat fölülmúlta, így túlzások nélkül mondhatjuk, hogy minden ülő- és állóhely is megtelt. A talpalávalót egy kaposvári zenekar szolgáltatta. De igazi magyar bál lévén, az ételek is mind-mind magyarosak voltak, amelyeket mi készítettünk, és baranyai borokat ittunk hozzá – mondja a testület titkára.

A magyar bál vendégei között volt Zágráb város kisebbségügyi megbízottja, Elizabeta Knorr, a zágrábi magyar nagykövetségről Magyar József első beosztott és Závoczky Péter tanácsos, valamint Berkes Imre, a Zágráb megyei kisebbségi tanács elnöke, valamint Kis Árpád, a Sziszek-Moszlavina megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat első embere.