Članovi Gazdinskog kruga DZMH polagali su besplatni stručni ispit

0
18

U državama članicama EU za upotrebu sredstava za zaštitu bilja potrebna je dozvola,. Gazdinski krug DZMH-a svojim je članicama i članovima omogućio polaganje stručnog ispita. Dvadeset i sedam proizvođača sudjelovalo je na besplatnom tečaju i stručnom ispitu te su stime produžili dozvolu na pet godina.

Na zahtijev Europskog parlamenta i Vijeća, svaka država članica Europske unije dužna je izraditi Nacionalni akcijski plan (NAP) za smanjenje rizika od sredstava za zaštitu bilja po ljudsko zdravlje i okoliš.

U Hrvatskoj je akcijski plan usvojen 2013. godine, prema kojem su kupnja, distribucija i uporaba sredstava za zaštitu bilja podložni kvalifikacijskim propisima i dozvolama. Svi korisnici su 2015. morali dobiti dozvolu za uporabu sredstava za zaštitu bilja.

- Reklám -

Od stručne suradnice Gazdinskog kruga, Valentine Peter saznali smo da su dozvole dobivene prije pet godina vrijedile do sada pa je Gazdinski krug ponovno organizirao tečaj koji se održao u konferencijskoj sali DZMH-a u Bilju.

Njih dvadeset i sedam je produžilo licencu stečenu prije pet godina. Predavanje i stručni ispit bili su besplatni, a potrebna financijska sredstva je udruga zatražila od Zaklade Bethlen Gábor iz Budimpešte.

Ovo je značajna pomoć našim proizvođačima, jer su pesticidi ključni u poljoprivrednoj proizvodnji i s njima se uvijek mora postupati pažljivo.