Bevezetik a kisérettségit az általános iskolákban

65

Már egy ideje napirenden van és most már biztos, hogy jövő évtől bevezetik a kisérettségit az általános iskolákban, ahol az ötödikeseknek és a nyolcadikosoknak kell majd vizsgát tenniük, de ezt egyelőre még nem veszik figyelembe a középiskolákba való beiratkozáskor.

Radovan Fuchs tudományos és oktatási miniszter úgy nyilatkozott a múlt héten, hogy elrendelte egy olyan országos vizsgaprojekt kidolgozását, amellyel az általános iskolások ismereteit, tudását fogják felmérni két oktatási ciklus után.

Az egységes vizsgateszteket minden általános iskolában elvégeznék, egyet az ötödik, és egyet a nyolcadik után. A miniszter szerint ez megmutatná, hogy a diákok mennyire sajátították el a tananyagot, de arra is, hogy mennyire jók az iskolák és a tanáraik. Fuchs megjegyezte, hogy a jövő évi vizsga nem képezi majd a középiskolai beiratkozások alapját, de lehetőség lesz arra, hogy a beiratkozás során az egyik elemként figyelembe vegyék őket.

A kisérettségi bevezetése mellett számos érv szól, többek között az, hogy az általános iskolák ontják magukból a kitűnő tanulókat, az érdemjegyek viszont nem a reális tudást tükrözik. Számos esetben egyes tanárok, a szülők és a diákok nyomására adják meg az ötös osztályzatot. A diákok pedig nem a tudás, hanem a jobb osztályzatok megszerzéséért harcolnak.

A vizsga bevezetését az általános és középiskolai igazgatók is jó ötletnek tartják. Bár szerintük a kitűnővel végzett gyerekek mind megtalálják a helyüket a középiskolában, és valamilyen módon az ottani időszakban „kiszűrődnek”, mert sokuknál kiderül, hogy nem reális átlaggal kerültek be. Másrészt a vizsgák eredményéből a tanárok visszajelzéseket kapnak majd diákjaik teljesítményéről is. Mint mondják, különösen fontos az ötödik osztály utáni felmérő, mert akkor tanár is, diák is látni fogja, hogy milyen szinten van a tanuló, és hogy melyek azok a területek, amelyekkel jobban kell foglalkozni. A középiskolai beiratkozásokat is megkönnyíti majd, mert a sok jó tanuló miatt több középiskolának is meg kellett emelnie a bejutási pontszámot, voltak olyan szakok, ahol 4-es átlaggal esélye sem volt senkinek bejutni.

Ha a 2019-2020-as iskolaév statisztikáját nézzük, akkor a legjobb átlaggal (4,33) Eszék-Baranya megyében végeztek a diákok, hasonlóan jó átlagok születtek a többi megyében is, a leggyengébb megyei átlag 4,22 (Pozsega-Szlavón megye). Ami Eszék-Baranya megyét illeti, itt a tanulók 20,77 százaléka végzett tiszta kitűnővel, vagyis 5,00-ás átlaggal. Ha az országos szintet nézzük, akkor a diákok 40-60 százalékának ötös az átlaga, vagyis minden második diák kitűnő tanulmányi eredményt ért el.