Az 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk évfordulóján Horvátország-szerte folytatódtak a megemlékezések

112
Eszék

Március 15-ei ünnepélyt, megemlékezést, amely a magyar nemzeti összetartozást is szimbolizálja, az elmúlt napokban is országszerte tartottak magyar közösségeink, ezeket foglaltuk össze.

Eszék

Az eszéki magyar főkonzulátus és az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület közös ünnepi rendezvényének keretében megkoszorúzták az Antal Mihály rétfalusi származású 48-as országgyűlési képviselő tiszteletére állított emléktáblát, amely a Népkör székházának homlokzatát díszíti, majd alkalmi műsorra került sor a székház nagytermében.

Antal Mihály a forradalom évében Deák Ferenc mellett ült a magyar nemzetgyűlésben. Ő volt az első olyan képviselő, akit a magyar Országgyűlésbe nem mint nemest, hanem mint egyszerű polgárt és földművest választották be, és két évig szolgálta a hazát és a forradalmat. A magyar Országgyűlés 2005. március 15-én adományozta és avatta fel az emléktáblát, amelyre azóta minden évben az évfordulón friss koszorú kerül.

Az emléktáblánál Vidaković Tibor Népkör-elnök, a rendezvény elején pedig dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul üdvözölte a megjelenteket és felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét a külhoni magyaroknak.

Bellye

Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc nagyszerű alakjairól minden évben megemlékezünk, hiszen ők azok, akik emberségükkel, hősiességükkel ma is példát mutatnak nekünk. Büszkék lehetünk arra, hogy vannak baranyai és szlavóniai 48-as hőseink, akiknek sírjai és emlékhelyei előtt évről évre lerójuk tiszteletünket.

Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkésze szülőházának, a bellyei református parókiának a falán lévő emléktáblánál is fejet hajtottak az emlékezők.

A HMDK bellyei alapszervezetében is rendszeresen megünneplik március 15-ét. Idén is összegyűltek székhelyükön az egyesület tagjai és összefoglalták a történelmi események legfontosabb mozzanatait.

Kopács

Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról a Kopácsi Arany János Kultúregyesületben is megemlékeztek.

Az énekes-zenés műsorban felléptek a helybéli gyerekek, a Kopácsi Alkalmi Zenekar, és első ízben mutatkozott be a helyi lányokból és hölgyekből nemrég összeállt Tavirózsa néptánccsoport is. A kultúregyesület tagjai szavalatokkal tették még ünnepélyesebbé a megemlékezést. A műsort követően a szervezők fogadásra invitálták az ünneplő közönséget.

Újbezdán

Az újbezdáni Művelődési és Művészeti Egyesület tagjai székházuk udvarán emlékeztek a 48-as márciusi eseményekre. Alkalmi műsort adtak, majd megkoszorúzták a Petőfi-domborművet.

Az eseményen részt vett Pálinkás Krisztián, a Baranyaszentist-váni járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának elnöke is.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület ünnepi megemlékezésére székhelyükön került sor. Az alkalmi ünnepségen az egyesület kórusa a március 15-i eseményeket idéző versekkel és dalokkal lépett közönség elé.

Szentlászló

Az ünnepi istentiszteletet követően alkalmi műsorral és a Petőfi-szobornál koszorúzással emlékezett meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról az Ernestinovói járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata és a szentlászlói HMDK-alapszervezet.

Az ünnepi műsorban közreműködtek a helyi iskola tanulói és a Rozmaring énekkar.

Haraszti

A szlavóniai Harasztiban 2014-ben avatták fel Petőfi Sándor első horvátországi mellszobrát, melyet közadakozásból állítottak, és amely Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. Március 15-e alkalmából itt tartottak koszorúzási ünnepséget a település civil szervezeteinek képviselői részvételével.

Ójankovác

Az ójankováci Magyar Otthonban egy verses-dalos alkalmi műsor keretében emlékeztek meg március idusáról, méghozzá az Ójankováci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a szervezésében. Az ünnepi műsorban közreműködött az Ójankováci Hagyományőrző Egyesület kórusa.

Nagygordonya, Nagypiszanica

A hétvégén tartotta március 15-ei megemlékezéssel egybekötött hagyományőrző rendezvényét a Nagypiszanicai Magyarok Közössége.

Először megkoszorúzták a szabadságharcban tábornokként szolgált Knézich Károly szülőhelyén, Nagygordonyán állított mellszobrát, majd a nagypiszanicai magyarok székházán levő emléktáblája előtt hajtottak fejet.

A megemlékezés a nagypiszanicai kultúrotthonban folytatódott egy nagyon szép és tartalmas programmal, amelyben a közösség zenekara és tánccsoportja mellett közreműködtek a nagypiszanicai iskola magyar anyanyelvápoló órákra járó diákjai, a kaposvári DASZC Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, valamint a Verőce – Dráva Mente Megyei Magyarok Közössége és a Daruvári Magyarok Közösségének tagjai. A rendezvényen ünnepi beszédet mondott Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, és részt vett rajta dr. Császár Zoltán eszéki magyar konzul is.

Zágráb

Petőfi lelke ma is köztünk él címmel rendezte meg múlt szombaton alkalmi összejövetelét a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör az 1848-49. évi magyar forradalom és szabadságharc kitörésének a 175. és Petőfi Sándor születésének a 200. évfordulója alkalmából. A műsorban fellépett a Kultúrkör vegyes kara, színjátszó csoportja, valamint zenei és citera szakcsoportjának a tagjai.