A horvátországi magyarság génállományát kutatják

0
129

A Magyar Tudományos Akadémia kutatói a múlt héten Horvátországban jártak, hogy feltérképezzék az itteni magyarság génállományát. A kutatás céljából idősebb horvátországi magyar férfiaktól vettek nyálmintát.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Régészeti Intézetének a vezetésével egy olyan genetikai kutatás van folyamatban, amelynek során a Kárpát-medence ma élő népességének populáció-genetikai célú felmérését végzik el a tudományosan elfogadott, a legmodernebb DNS-technológiák alkalmazásával. Ennek részeként a horvátországi magyarságot is vizsgálják, mely genetikai állományát tekintve valószínűsíthetően magában hordozza a mai napig az ősi magyarság génjeit. Ennek oka, hogy sok más vidékkel ellentétben a drávaszögi és szlavóniai magyar falvak a történelem viharos évszázadaiban sem néptelenedtek el, megőrizve így honfoglaló őseink génállományát.

Az MTA kutatói ezt az állítást tudományosan is be szeretnék bizonyítani, ezért itteni idősebb magyar férfiaktól nyálmintát vettek, amit majd laboratóriumi körülmények között kielemeznek. A kutatás első körében Kórógyon, Kopácson, Várdarócon és Csúzán vettek mintákat a helyi lakosoktól, de a közeljövőben más horvátországi magyar falvakat is fölkeresnek. A kutatásnak várhatóan két év múlva lesznek eredményei.