„A határon túli magyarság ügye nem külügyi téma többé”

0
294
mrcius11

A HMDK központi ünnepsége Csúzán


Csúza – A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 1848/49-es forradalmunk és szabadságharcunk kezdetének a 163. évfordulója tiszteletére rendezett központi ünnepségére Csúzán került sor.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc a magyar nemzeti identitás egyik alapköve, történelmünk meghatározó eseménye. Kezdetéről, március 15-éről nemzettársaink világszerte megemlékeznek, és mi, horvátországi magyarok is minden évben igyekszünk minél ünnepélyesebb keretek között tisztelegni az akkori idők vezéralakjai előtt.

Húsz éve avattuk fel a Kossuth-domborművet

Mint minden évben, úgy az idén is az 1848/49-es eseményekre először a csúzai református temetőben Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkészének sírjánál emlékeztünk. Itt Varga György csúzai lelkipásztor beszélt a szabadságharc résztvevőjéről, a csúzai  könyvtáralapító pap életútjáról. Miután a magyar szervezetek, egyesületek képviselői elhelyezték koszorúikat a sírnál, visszaindultunk a helyi kultúrotthonban levő Kossuth-dombormű előtt is leróni tiszteletünket, ahol Pasza Árpád és Reppmann Dékány Zsuzsanna emlékeztek az első avatás körülményeire, másodszori felállításának a jelentőségére.

– Csúza népe közadakozásból 1897. július 5-én nagy ünnepélyességgel avatta fel a 12 méteres obeliszket, amelynek oldalára Kossuth Lajos színes domborművét helyezték el. A talapzatra ezt a feliratot vésték: Kossuth Lajosnak, az utolsó nemes és első polgárnak, ki örökké élni fog polgártársai szívében, Magyarország ezredéves fennállása alkalmából emelte Csúza község lakossága. A szoboravató ünnepség díszvendége Kossuth Ferenc volt – emlékezett vissza Reppmann Dékány Zsuzsanna, aki a dombormű hányatott sorsáról is beszélt, majd elmondta, hogy sokáig rejtegették a csúzaiak, majd  1991-ben a művelődési otthon falába építették be és avatták fel újra. Pasza Árpád lapunknak nyilatkozva elmondta, minden alkalommal érdemes kiemelni a műalkotás metaforikus-jelképes „üzenetét”: ha veszélybe kerülnek, igenis érdemes rejtegetni emlékeinket, értékeinket, amelyeket fontosnak tartunk nemzeti megmaradásunk, kultúránk szempontjából, mert eljön az az idő, amikor ismét szabadon lehet emlékezni, tisztelegni előttük.

A megemlékezés után a horvátországi magyar szervezetek, kisebbségi önkormányzatok mellett a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Fidesz Baranya megyei szervezete, Mohács város, a zágrábi magyar nagykövetség képviselői helyezték el koszorúikat.

Az ünnep szónokai

Az 48/49-es eseményeket előidéző eszmékről, az akkori események következményeiről szóltak az ünnepi műsor szónokainak beszédei is. Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet, gratulált azoknak, akik az ünnepség napján tették le állampolgársági esküjüket, majd bejelentette, hogy a horvátországi magyarság érdekében kifejtett munkájáért Pasza Árpád, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének tiszteletbeli elnöke a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesül március 15-én. Potápi Árpád, a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke hangsúlyozta, a határon túli magyarság ügye nem külügyi téma többé, majd ő is gratulált ahhoz, hogy a horvátországi magyarok tehettek elsőként a világon állampolgársági esküt, és ha csak egy napra is, egy kis nemzetrészből a legnagyobbá vált. Tiffán Zsolt fideszes parlamenti képviselő és Jakabné Pohl Marietta, a Baranya Megyei Önkormányzat alelnöke arról beszéltek, hogy hosszú idő után ismét felszabadultan ünnepelhetünk, a megújulást, a nemzeti összetartozást hangsúlyozták.

Az ünnepi műsor

A HMDK művészeti együtteseinek alkalmi összeállításával is a 48-49-es forradalom és szabadságharc eseményei előtt tisztelegtünk. Elsőként az újbezdáni Szivárvány Népdalkör alkalmi műsorát hallgathattuk meg, majd egy zenés-verses összeállítás következett, amelyben az Alfalusi Vegyes Kar, Kuruc László, Ljubic Molnár Mónika, Molnár Zsuzsanna, Pinkert Ilonka, Tóbiás Sándor, Varga József és Varga Tímea vettek részt. A műsor végén pedig a csúzai Csárdás népi táncegyüttes lépett színpadra, akik egy egészen új koreográfiával mutatkoznak be. Majd Orbán Viktor miniszterelnök üzenete is megérkezett, amit Iván Gábor nagykövet tolmácsolt az ünneplő közönségnek.

 

PaszaMagyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapott Pasza Árpád

A horvátországi magyarság érdekében kifejtett áldozatos munkájáért március idusán Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Pasza Árpád, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének tiszteletbeli elnöke. A kitüntetésre Martonyi János külügyminiszter terjesztette fel.

Pasza Árpád két lehetőség közül választhatott a kitüntetés átvételét illetően: vagy március 15-én Budapesten, vagy pedig egy, a közeljövőben kitűzött időpontban, közösségi keretek közt horvátországi helyszínen a zágrábi magyar külképviselet első emberétől, Iván Gábor úrtól veszi át az érdemrendet. Az érintett az utóbbi mellett döntött.