„A 21. században a nemzetiségi politikát nem szabad már csak a nyelvi szinteknek és jogoknak a gyakorlati használatára, védelmére alapozni” – Interjú Horváth Ferenccel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével

0
125
Horváth Ferenc

– Elsőként szeretnék gratulálni a parlamenti választás eredményéhez. Mi lesz az első feladata a muravidéki magyarok újraválasztott parlamenti képviselőjeként?

– Köszönöm szépen a gratulációt. Nálunk van egy olyan parlamenti praxis, hogy a két őshonos képviselő a mindenkori kormánnyal egy együttműködési megállapodást köt. Szeretném, ha ez most is megszületne. És azt is, hogy ebben a megállapodásban olyan projektek szerepeljenek, amelyek biztosítják a muravidéki magyar közösségnek, a teljes térségnek a fejlődését új munkahelyek teremtésével, új programok bevonásával. Meggyőződésem szerint a 21. században a nemzetiségi politikát nem szabad már csak a nyelvi szinteknek és jogoknak a gyakorlati használatára, védelmére alapozni, hiszen Muravidék Szlovénián belül az egyik elmaradottabb vidék, és meggyőződésem szerint hogy ha nekünk nem sikerül vonzóvá tennünk a térséget, és nem tudjuk itt tartani a fiatalokat, akkor lassan elfogynak azok, akik élni tudnak a jogainkkal. Van egy regionális programunk is a Muravidék és a Rábavidék fejlesztésére, amelyet mindkét kormány jóváhagyott.

– Mi jellemzi a muravidéki magyarságot?

– A muravidéki magyar ember viszonylag szerény, nagyon sokszor talán nincs is tisztában a saját képességeivel, viszont nagyon szorgalmas. A múltban mindig mezőgazdaságból éltünk, most már azért lényegesen megváltozott ez a hozzáállás, hiszen egyre többen szereznek egyetemi végzettséget és helyezkednek el különböző területeken. Az a gond, hogy különösen az egyetemi végzettségű fiatalok nagyon kis mértékben térnek vissza Muravidékre. Éppen ezért lennének fontosak ezek a projektek, amelyek hozzáadott értékű munkahelyet teremtenek, hogy a fiatalokat úgymond vissza tudjuk csábítani. Egyszeri támogatás formájában, Magyarul a Muravidéken programunkkal már gyakorlatilag az óvodásokat támogatjuk, akik anyanyelvi szinten tanulják a magyar nyelvet. Van a Magyar falu programunk is, aminek a segítségével minden magyar településen valamilyen kisebb-nagyobb fejlesztést tudunk létrehozni, ezzel is bizonyítva, hogy valóban minden muravidéki magyar fontos.

– A muravidéki magyarság, a horvátországi magyarsághoz hasonlóan, az egyik legkisebb határon túli közösség. Mennyit számít ezeknek a közösségeknek az együttműködése?

– Én azt hiszem, nagyon fontos, különösen nekünk, a két legkisebb régiónak, hogy az elmúlt években sikerült úgymond nagyobb tekintélyt szereznünk a Kárpát-medencei magyar közösségek körében. Nyilvánvaló, hogy nekünk mások a problémáink, de azt tapasztalom, és ezért köszönet jár a többi határon túli vezetőnek is, hogy abszolút egyenrangú partnerek vagyunk a tárgyalások során, tehát bennünket is nagyon komolyan vesznek és adnak a véleményünkre. Azt hiszem, hogy a vezetők között sincs vitás kérdés, szinte barátság alakult ki. Ezért örülünk mindig, hogyha egy-egy választás jön, azok a személyek vezetik tovább a közösséget, akikkel már volt jó tapasztalatunk, és akik eredményeket tudnak elérni.

– Mi jelenleg a legfontosabb aktualitás a muravidéki magyarság számára, ami feladatként Önök előtt áll?

– Az elmúlt években mind a magyar, mind a szlovén kormány nagymértékben támogatta a Muravidéket, különösen akkor, hogyha figyelembe vesszük mondjuk az ezelőtti tíz évet, amikor gyakorlatilag egy minimális működési támogatáson kívül nemigen kaptunk más segítséget. Ezért számunkra nagyon fontos, hogy Magyarországon folytatódik az a kormányzati politika, amely eddig is biztosított bennünket a támogatásáról. Szijjártó miniszter úr nemrég látogatott el Lendvára és biztosított arról, hogy a legfontosabb projektjeink, akár a gazdaságfejlesztési projekt, akár a Magyar Falu projekt, a fiatalok támogatása stb. folytatódik. A muravidéki magyar önkormányzatnak jelenleg több mint negyven projektje van, úgy szlovén, mint magyar részről. Tehát számunkra nagyon fontos, hogy meglegyen ez a folytonosság, a kölcsönös bizalom, és így tudjunk kiszámítható módon dolgozni. Nyilvánvalóan most Szlovéniában a választásokat követően meg kell várni, hogy felálljon az új kormány. Egy más színezetű kormány lesz, mint eddig volt, de én optimista vagyok azt illetően, hogy a miniszterelnöknek és csapatának szintén fontos lesz a két őshonos közösségnek a helyzete. Én tulajdonképpen ezeket a gazdaságfejlesztési programokat látom a legfontosabbaknak, a mezőgazdaság, a gazdaság fejlesztése, új munkahelyek teremtése, a fiatalok megtartása, az oktatás fejlesztése. Minden olyan fejlesztés, amely a térség vonzerejét magasabb szintre emeli úgy az ott élők, mint az odalátogatók számára. Nyilvánvaló, hogy a turizmus is egy fontos ágazata lehet a muravidéki közösségnek, és ha elindulnak egyes fejlesztések, azok továbbiakat generálnak.

– A muravidéki magyarság vezetőjeként mit üzenne a horvátországi nemzettársaknak?

– Visszaemlékezve az elmúlt évtizedekre, volt itt egy horvátországi magyar közösség, amelyre egyfajta megosztottság volt jellemző. Emlékszem, hogy néhány fórumon volt emiatt számos vita, nézeteltérés is, gondolom, ez helyben még inkább érezhető volt. Én nagyon örülök annak, hogy Jankovics Róbert személyében egy olyan vezetője lett ennek a közösségnek, akivel tényleg emberi módon és barátként is bármikor tudunk találkozni, beszélgetni, véleményt cserélni, egymást támogatni, buzdítani. Tehát én azt kívánom a magyar közösségnek, hogy továbbra is jó vezetőket válasszon magának, hiszen nyilvánvaló, hogy mindig fontos a csapat, de nagyon fontos az első embernek is és azoknak a munkatársainak is a személye, akik úgymond körülveszik és segítik őt a munkájában. Nyilvánvalóan itt Jakab Sándort is meg kell említenem, hiszen amikor én is aktívabban kezdtem érdekvédelemmel foglalkozni, akkor ő volt a HMDK vezetője, és sokat tanultam tőle. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon fontos megbecsülni azokat, akik a múltban valamit letettek az asztalra annak érdekében, hogy ez a közösség itt megmaradjon. Fontos megbecsülni a mostani vezetőket és a csapatot. Ahogy látom, itt egyfajta folyamatos építkezés zajlik a fiatalok bevonásával. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a „kombináció”, vagyis az elnök úr és a csapata a magyarországi és a horvátországi kormány támogatásával még nagyon szép és nagyon nagy és merész célokat fognak tudni megvalósítani.