Üléseztek a kopácsi tűzoltók

44

A nagy múltú kopácsi önkéntes tűzoltóegylet a múlt pénteken tartotta rendes évi közgyűlését, ahol az elmúlt időszakban történtekről számoltak be a tagságnak és a meghívott vendégeknek.

Kopácson 1892-ben alakították meg az önkéntesekből álló tűzoltóegyletet. Az egyesület kisebb megszakítások mellett 1991-ig nagyon aktív tevékenységet folytatott, és hetvennél is több tagot tartottak nyilván. Mint minden egyesület, így a tűzoltók szervezete is a háborús évek után, 1998-ban újította föl munkáját. Pár évvel ezelőtt pedig vezetőségváltásra is sor került, ami után igyekeztek újra fellendíteni az egyesületi életet. Részt vállalnak a település közösségi életében, rendezvények szervezésében. Jó kapcsolatokat ápolnak más tűzoltószervezetekkel, így a pénteki közgyűlésen a helyi szervezetek képviselői mellett több környékbeli és a bácskertesi (Kupuszina, Vajdaság) tűzoltó-egyesület képviselői is jelen voltak.

– Az alapítástól kezdve 1960-ig az egyesület a régi helyi önkormányzat helyiségében működött, majd 1961-ben megkezdődött a tűzoltószertár építése, amelyet a mai napig használunk. A következő időszak tervei között szerepel a szertár külső és belső felújítása is. Valamint továbbra is azon dolgozunk, hogy minél többen, főleg a fiatalok közül csatlakozzanak hozzánk, hiszen nagy múltú egyesületünknek így lesz jövője is – mondta Cickai Csaba, a kopácsi Önkéntes Tűzoltótestület elnöke.

Az ülésen jelen volt Jankovics Róbert parlamenti képviselő és Željko Cickaj, a Bellyei járás elöljárója is.