Ülésezett a KMKF regionális önkormányzati munkacsoportja

34

A magyar Országházban tartotta meg május 7-én soros ülését a KMKF Regionális Önkormányzati Munkacsoportja. A tanácskozáson a HMDK-t Munk Erik, a HMDK alelnöke képviselte.

A munkacsoport a tömbökben élő magyar közösségek önkormányzatiságának előmozdítását kívánja szolgálni. A határon túli magyar nemzetrészek mindegyikénél vannak olyan területek, amelyeken a magyarság kompakt módon, domináns helyi többséget alkotva él. Ezeken a területeken általában kialakult olyan politikai és társadalmi mozgalom, amelynek célja annak előmozdítása, hogy a közösségek autonómiát nyerve intézhessék saját ügyeiket. A munkacsoport feladata annak felmérése, hogy az egyes magyar közösségek hogyan tudják egymás ilyen irányú tevékenységét segíteni, kikre számíthatnak szövetségesként, illetve hogyan tudják még jobban a helyi közösségek érdekeit szolgálni a megvalósuló önkormányzatiság által. A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

A keddi ülésen a HMDK-t Munk Erik, a HMDK alelnöke képviselte. A tanácskozáson a nyugat-európai önrendelkezési megoldások modellértékéről, valamint a régiósításról és közigazgatási reformokról hangzottak el előadások.

Őry Péter, Brenzovics László és Munk Erik