Újraválasztották Kovacsevity Annát a laskói iskola élére

275

A héttagú igazgatóbizottság ismét Kovacsevity Annát választotta meg a laskói iskola igazgatójának. Az iskolaszék döntését az illetékes minisztérium is megerősítette. Az igazgatónő második megbízatási időszakában is igyekezni fog ismereteit és tapasztalatait a laskói iskola és tagozati iskolái fejlesztésére, az oktatás színvonalának növelésére, a diákok, szülők és az ott dolgozók javára fordítani.

A laskói iskola fél évezredes múltra tekint vissza. Az alapítását követő évtizedekben élte fénykorát, de még most is nagy jelentőségű nemcsak a laskóiak, hanem magyarságunk életében is. Híres és sikeres emberek kezdték tanulmányaikat a laskói iskolában, mely most is arra törekszik, hogy diákjait úgy oktassa és nevelje, hogy azok szert tehessenek a szükséges alapokra.
Sok nehézséggel találta magát szembe a laskói iskola a 475 év alatt, de a község lakói sohasem engedték, hogy iskolájuk megszűnjön, így mára a túlélés szimbólumává vált.

– Az itteniek is megtanulták, hogy az iskola bástya, veteményeskert, a túlélés szimbóluma, éppen ezért sohasem fogadták el, hogy iskolájuk megszűnjön, noha több alkalommal voltak ilyen irányú törekvések a régebbi időkben is, a közelmúltban is. Éppen ezért ilyen intézmény élére kerülni nagy megtiszteltetés és egyben kötelezettség is volt számomra. Ennek szellemében igyekeztem dolgozni az elmúlt öt évben, és dolgozom továbbra is – mondta Kovacsevity Anna, a laskói iskola újonnan megválasztott igazgatója.

Kovacsevity Anna három évtizede dolgozik az oktatásban. Pályafutását a pélmonostori középiskolában kezdte, tanított Vörösmarton, Újbezdánban és a laskói általános iskolában is. Több éven keresztül dolgozott a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ magyartanáraként, 2004-2008 között pedig az intézmény igazgatója volt. Számos programot és fejlesztést kezdeményezett és irányított az intézményben. Több kulturális, hagyományőrző rendezvény és szakmai siker fűződik a nevéhez. A megszerzett tapasztalatokat igyekezett kamatoztatni a laskói iskola vezetőjeként is.

Vezetése alatt az intézmény diákjai számos elismerést szereztek, jól szerepeltek a versenyeken.  Számos fejlesztést valósítottak meg. Az oktatók szakértelmét mutatja, hogy az iskola tanárai közül egy mentori, egy pedig tanácsadói fokozatot szerzett, valamint az oktatási reform kidolgozásában is fontos szerepet vállalt egyikük. Ezenkívül magyar nyelvi vizsgáztató központ lett az iskola, valamint itt „székel” a megyei magyar nyelvi szakaktíva is.

Már tornaterme is van

A Laskói Általános Iskola jelenlegi épületét 1981-ben adták át, azonban tornatermet akkor nem építettek hozzá, ami a későbbiekben folyamatosan gondot okozott. A laskói tornateremért az iskola vezetése hosszú éveken át harcolt.

– Az építkezések végül a HMDK hathatós közbenjárásának köszönhetően 2016 márciusában kezdődhettek meg. Majd az Eszék-Baranya megye finanszírozásából épült objektumot idén adhattuk át hazai és magyarországi rangos vendégek jelenlétében – folytatta az igazgatónő, aki hozzátette azt is, biztos abban, hogy ahogyan eddig, úgy a jövőben is számíthat a HMDK-ra és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk anyagi és erkölcsi támogatására. – Hatalmas segítséget jelentettek többek között az ingyenes tankönyvek, az ingyenes étkezés, és egy-egy programunk anyagi támogatása, amiért hálásak vagyunk parlamenti képviselőnknek. Az pedig különösen nagy jelentőséggel bír, hogy Csapó Nándort nevezték ki a zágrábi Oktatási és Tudományos Minisztérium nemzetiségi főosztályának az élére, így a legfelsőbb szakmai szinten is képviselve lesznek érdekeink.

Programokkal, fejlesztésekkel teszik még vonzóbbá az iskolát a diákok számára

Programból, fejlesztésekből az elmúlt években sem volt hiány, ez a jövőben is folytatódni fog.  – Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményünk diákjai eljussanak a különböző versenyekre, hogy más iskolák tanulóival is megismerkedjenek, az országhatáron belül és kívül egyaránt.

Kovacsevity Anna

Nagy figyelmet fordítunk a népdaléneklés népszerűsítésére a gyerekek körében, akik egyre nagyobb számban vesznek részt az intézmény falain belül évente megrendezett Kőgyesi Melitta Népzenei Vetélkedőn is, de nemzetközi versenyeken is elismerésre méltóan szerepelnek – részletezte Kovacsevity Anna.

Az igazgatónő elmondta azt is, hogy a laskói iskolában kis létszámú osztályokban tanulnak a gyerekek, így külön figyelem jut minden diákra.

– Iskolánknak az is nagy előnye, hogy mindig voltak és vannak olyan tanárai, igazgatói, tanulói, akik nagyon erősen kötődtek/kötődnek hozzánk, akikre büszkék lehetünk, és akiknek a segítségére számíthatunk – mondta.