Új tudományos és kulturális folyóirat indul

0
243

A magyar szabadságharc és a szabad magyar sajtó emléknapján, 2011. március 15-én egy újabb fordulathoz érkezik a horvátországi magyar sajtó: Rovátkák címmel (évente hat alkalommal) tudományos és kulturális folyóirat fog napvilágot látni. Tanulmányokat, elemzéseket ad majd közre, az évzáró hatodik számban pedig hiánypótló szándékkal ma már nehezen hozzáférhető, horvátországi magyar vonatkozású irodalom közzétételére is vállalkozik.

A Rovátkák kiadója a HunCro Médiaközpont Kft., társkiadója a Pragma Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Kör, valamint az eszéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. Fő- és felelős szerkesztője dr. sc. Lábadi Ká-roly egyetemi tanár, munkáját dr. sc. Lábadi Zsombor és dr. Medve A. Zoltán segítik.

A szerzők elsősorban a rohamosan fogyatkozó horvátországi magyarság körében felcseperedett értelmiségiek, szakemberek, tudósok, akik a szülőföld szellemi értékeit kívánják az olvasónak továbbítani, vagy olyanok lesznek, akik ha nem is horvátországi magyarok, régies kultúránk, megmaradásunkért vívott harcunk hatást gyakorolt rájuk, s az ő szemszögükből helyezik mérlegre értékeinket, kapcsolatainkat a Kárpát-medence más népcsoportjaival. A folyóirat legfőbb törekvése „rovátkák húzogatása”, azaz nyomot hagyni a horvátországi magyar kultúráról, irodalomról, helytörténetről, néprajzról és a tudomány többi ágáról. A folyóirat elsősorban horvátországi és horvátországi magyar jelenségekkel, kultúrával, történelemmel, irodalommal, nyelvészettel, dialektológiával foglalkozó alkotókat kíván összegyűjteni és megszólaltatni. Természetesen a szűkebb és tágabb környezetet sem hanyagolja el, a kapcsolattörténeti irányt is szeretné megtartani, ami a felsorolt tárgykörök mindegyikére, nem csupán az irodalomra vonatkozik.

A szerkesztők és a jövendőbeli szerzők legfőbb óhaja, hogy a maguk szerény eszközeivel és lehetőségeivel, a tudományosság módszereivel írott szóval gyarapítsák a rólunk szóló metaforikus „rovátkákat”, vagyis ismereteket. Ehhez a szándékhoz kérjük mind jövendőbeli szerzőink, mind olvasóink megértő támogatását.