Ünnepelt az eszéki bölcsészkar

0
228
egyetem

December 14-én fennállásának fél évszázadát ünnepelte az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Kara. A Dráva menti városban ennél is régibb hagyománya van a bölcsészképzésnek. A 18. században már az eszéki ferencesek Studium Philosohicum Essekini és Studium Theologicum Essekini címmel indítottak képzéseket.

A mostani intézmény életéből három jelentős mérföldkő emelhető ki: az 1961/62-es tanévben megalakult a Pedagógiai Akadémia, majd az 1977/78-as tanévben Pedagógiai Karrá változott, a 2004/2005-ös tanévtől a mostani struktúrával működik, és Bölcsészettudományi Karként fogadja a hallgatókat. Az intézmény több ezer hallgatójával Eszék humántudományi központjának számít, ahol nemcsak oktatás, hanem tudományos munka is folyik. A karnak jelenleg tizenegy szervezeti egysége működik, közöttük a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. A kar ünnepségén dr. sc. Ana Pintarić dékán asszony mondott beszédet, majd elismerő oklevelet nyújtott át. A magyar tanszék létrehozásáért, fejlesztésért kitüntetést adományozott dr. Lábadi Károly tanszékvezető egyetemi tanárnak is.

A professzori elismerések mellett a legjobb eredményt felmutató egyetemi hallgatók ezer-ezer kúnás pénzjutalomban részesültek. A négy díjazott közül az egyik Režić Suzana, a magyar tanszék hallgatója, akinek tanulmányi átlaga 4,85 volt az eltelt időszakban.