Ülésezett a kisebbségi önkormányzat

136
11-korogy

Kórógy – Pénteken, március 16-án tartotta ülését a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata. Az összejövetelen a települést és a járásban élő magyarságot érintő problémákat vitatták meg.

Annak ellenére, hogy az önkormányzat bejegyzése még mindig nem történt meg, úgy döntöttek, megtartják első ülésüket, mert több kérdés és megoldásra váró probléma már nem tűr további halasztást.

Cserepes Zoltán, az önkormányzat elnöke hetilapunknak elmondta, arról is beszéltek, hogy szükségesnek tartják, hogy a kisebbségi önkormányzat képviselője is meghívást kapjon a járási PB161728tanács üléseire. Erre szerintük azért lenne szükség, hogy a kórógyi magyarok által megválasztott testületnek betekintése legyen a járási tanács döntéseibe, és javaslattételi lehetőségük legyen a településüket, a magyarságot is érintő terveket illetően. Ezenkívül szerintük az is érthetetlen, hogy hat év után sem írták ki a polgármesteri tisztségre a választást Kórógyon, így válaszott vezetősége sincs a falunak. Téma volt a kórógyi kultúrotthon használati joga is: azt javasolták, hogy ne egy civil szervezet felügyelet alatt legyen, hanem a falubeliek által megválasztott kisebbségi önkormányzat felügyelje azt, és hogy minden helyi egyesület egyformán férjen hozzá.

–  Mindezen ügyekben a járás közreműködését kérjük majd. És természetesen azt is, hogy mielőbb biztosítsanak egy helyiséget is a számunkra, mert mostani ülésünket is a labdarúgó-egyesület klubhelyiségében tartottuk. Azt a helyiséget viszont, amelyet nyolc éven keresztül elvileg az önkormányzat használt, a Tordinci járás elöljáró-helyettese Kel József bitorolja. Felajánlottak ugyan egy termet, amit a helyi nyugdíjas egyesülettel közösen használhatnánk, de az nem felel meg a célnak  – mondja Cserepes Zoltán, az önkormányzat elnöke, aki hozzátette azt is, hogy a problémák mellett az önkormányzat számos tervet is megfogalmazott. Tavaly a Hagyományőrző Egyesülettel közösen, valamint magyarországi pályázati pénzből sikerült egy új játszóteret építeni. Valamint a 91-es szomorú eseményekről is megemlékeztek. A vasárnap délutáni kultúrműsorral pedig az idei évre tervezett rendezvények sorát nyitják meg.