Tudományos előadás az eszéki magyarok történelméből

37

Az eszéki magyarság közéletének ma is meghatározó tényezője az 1946-ban alakult Népkör Magyar Kultúregyesület, melynek eltökélt célja a városban élő magyarok összefogása, a magyar értékek megőrzése. 2014-ben a városban megalakult a Zrínyi Magyar Kultúrkör is, hasonló célkitűzésekkel, mint a rétfalusi magyar egyesület. Nyári Denisz egyetemi tanárt azonban felkutatta, hogy magyar egyesület már az első világháború előtt is létezett Eszéken. A Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Karának dísztermében megtartott előadásában első ízben mutatta be azokat a körülményeket és okokat, amelyek a 19. század végén az Eszéki Magyarok Társaságának megalakulásához vezettek.