Tokai csak zsarolt, manipulált a tanácstagok szerint

0
133
06-bellyei-jrs

Múlt heti számunkban beszámoltunk arról, hogy a Bellyei Járási Tanácsa leváltotta a testület elnökét. Az ülés jegyzőkönyvét, illetve érvényességét a Közigazgatási Hivatalnak is jóvá kell hagynia, ez idáig még nem érkezett meg a válasz a járásba. Az augusztus 11-én megtartott ülésen a résztvevő tanácstagok közül többen is elmondták, hogy miért indítványozták Tokai István felmentését.

Az augusztus 11-ei, sorrendben 25. tanácsülés kilenc tanácstag részvételével folytatódott. A tanácselnök leváltását indítványozó napirendi pont előtt többen kifejtették, hogy miért kérték Tokai István leváltását a tanácselnöki posztról.

Željko Cickaj (HDSSB) elmondta, hogy nem a politikai hovatartozása miatt, hanem az alkalmatlansága miatt nem tartják megfelelelőnek Tokait erre a tisztségre. Vezetésével autoriter módon működött a tanács, vagyis csak a neki tetsző dolgokat bocsátották szavazásra, még konstruktív vitára sem adott alkalmat. Jó példa erre az augusztus 11-ei ülés is, ahol miután nem szavazták meg az általa javasolt napirendet, elhagyta a tanácsülést. Egy ilyen testületnek viszont úgy kell működnie, hogy mindenkinek alkalma legyen véleménye kifejtésére. Igor Ružička (HDSSB) is hasonló véleményen volt, elmondta, hogy Tokai egész végig manipulatív módon viselkedett. Így egy járási tanács nem működhet. Srećko Tatarević (HSP) képviselő hozzátette, ő hat éve nem ért egyet Tokai István munkájával. Már az előző mandátum ideje alatt is zsarolással, az általa szabott feltételekkel próbálta meg véghezvinni akaratát. A költségvetés összeállításakor tartott koordinációs ülésen csak egyszer vett részt Tokai, akkor is előadta saját kéréseit, azon felül senki és semmi nem érdekelte. Tatarević szerinte ő tanácselnökként így nem viselkedhet, és egyformán kell, hogy érdekelje pl. a bellyei játszótér és a laskói kultúrotthon is. De ilyen volt a hozzáállását a bizottsági üléseken is – a szociális bizottság ülésén csak a laskói kérvényeket nézte meg, a többire már nem volt kíváncsi. Iva Drozdek (SDP) tanácstag felszólalásában csatlakozott az előtte szólókhoz, elmondta, hogy ezzel a többség akarata érvényesült, manipulatív módon nem működhet a tanács, csak törvényes keretek között. A szavazás előtt Markos Sándor hozzátette, hogy ezzel a javaslattal csakis a járás érdekeit tartották szem előtt. Majd a kilenc jelenlevő tanácsnok egyhangúlag leváltotta Tokai Istvánt tanácselnöki posztjáról.