Tisztújító közgyűlést tartott a Csákovác Magyar Kultúregyesület

44
Lovasić Melita, Lajkó Dániel és Mészáros Róbert

A szerémségi Čakovciban a közösségi élethez és a magyar hagyományok ápolásához nagyban hozzájárul a Csákovác Magyar Kultúregyesület, amely a múlt heti tisztújító közgyűlésen a beszámolók után új elnökséget választott.

Čakovci a Vukovár-Szerém megyei Tompojevci (Tomtelke) járásban található. A településen mozgalmas magyar közösségi élet zajlik. Tavaly sor került a magyar ház felújítására, amelyben otthonra talált a Tompojevci járás magyar kisebbségi önkormányzata és a Csákovác Magyar Kultúregyesület is.

A magyar hagyományokat és szokásokat ápoló egyesület tisztújító közgyűlésen beszámolók hangzottak el az elmúlt időszak eseményeiről, és az idei év terveit is vázolták a megjelentek előtt. Kéry János leköszönő elnök helyét Lajkó Dániel vette át, az alelnöki feladatokat Mészáros Róbert, a titkári teendőket pedig Lovasić Melita látja el a következő mandátumban.

A szerémségi egyesületben nagyon fontosnak tartják, hogy Horvátország szlavóniai részének a legdélebbi csücskében is magyarul tudnak egymáshoz szólni, magyar programokat tudjanak szervezni. A szórványtelepüléseken ugyanis az identitás megőrzésében kiemelt szerepet játszanak a közösségépítő és -összetartó rendezvények.

A kultúregyesület tisztújító közgyűlésén részt vett Milan Grubač és Ivan Štefanac, a Tompojevci járás elöljárója és a járási tanács elnöke is, valamint Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő, aki a čakovci magyar közösség tagjait további támogatásáról biztosította.