Téli népszokások, hagyományok a kopácsi rendezvényen

280

A kopácsi HMDK-alapszervezet megalakulása óta aktív szerepet vállal a település művelődési életében is. A nemzeti ünnepeink alkalmából tartott rendezvények mellett különböző témájú összejöveteleket szerveznek. Egyik legjelentősebb rendezvényük a téli hagyományokat bemutató fesztivál, amelyet a múlt hét végén tartottak meg.

Elődeink korában ilyenkor a szokásos házi munkák mellett szőttek-fontak, megjavították a hálókat, a szerszámokat, összejártak a fonókba, közösen dolgoztak, énekeltek, meséltek, így jobban telt az idő. A termőföld is megpihent, az állatok téli szállásukon várták a tavasz beköszöntét. A településen egykoron dívott téli szokások ápolása céljából gyűltek össze Kopácson a hét végén.

A szervezők szerint fontos azoknak a dolgoknak a megismertetése a fiatalokkal, amelyek egykor őseink mindennapjait jellemezték, s amelyek még nem is olyan régen természetes módon öröklődtek apáról fiúra.

– Mivel mára ez a népi tudás kiveszőben van, a célunk az volt, hogy ezeknek egy kis részét rendezvénybe „foglalva” bemutassuk, méghozzá olyanok közvetítésével, akik még őrzik ezeket az értékeket, legyen az mesterség vagy hagyományos étel – mondta Farahó Zsolt, a  kopácsi HMDK-alapszervezet elnöke.

A rendezvényen részt vevő helyiek és a vetélkedő csapatok – Laskóról, Várdarócról, Harasztiból, Kupuszináról (Vajdaság), a kopácsi tűzoltók és a vadászok – az egykor közösen végzett tevékenységeket mutatták be, valamint több játékos vetélkedőn is versenyeztek egymással, az asszonyok pedig együtt készítették el a vacsorát.

– A hagyományápolás mellett összejövetelünknek az volt a célja, hogy összehozza a különböző települések képviselőit és a helyieket úgy, ahogy régen – mondta Facskó Mónika, a kopácsi HMDK-alapszervezet alelnöke, aki hozzátette, köszönettel tartozik mindenkinek, aki segítette, támogatta a rendezvényt, és mindazoknak, akik hímzéseiket, terítőiket is elhozták és kiállították.

A rendezvény a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásából valósult meg.