Tanévkezdés a kivándorlások árnyékában

518

Szeptember 4-én megkezdődött a 2017-18-as tanév. Iskoláink – az eszéki magyar iskolaközpont, valamint a laskói, vörösmarti, kórógyi általános iskolák – vezetői és tanárai mindent megtesznek azért, hogy a diákok színvonalas oktatásban részesüljenek, a lehető legjobb körülmények között. Korszerűsítéseket végeznek, szakcsoportokat indítanak, és különböző programokkal igyekeznek megragadni a gyerekek érdeklődését. Az elsősök száma ugyan nem csökkent számottevően az előző évhez képest, a diáklétszám azonban így is alacsony, aminek az okai a tanintézményeken kívül keresendők – a nagymértékű elvándorlás a diákok létszámára is negatív hatással van.

Eszéken, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ általános iskolájában idén tíz elsős kisdiák kezdte meg tanulmányait (képünkön), a középiskola első osztályába heten iratkoztak. Andócsi János, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, vannak érdeklődők Vajdaságból és Magyarországról is, azonban amíg a kollégium nem épül fel, nincs hol elhelyeznie a külföldi tanulókat.

Pedig a jó feltételek adottak, az intézmény vezetősége azon dolgozik, hogy a diákok a lehető legjobb körülmények között folytassák tanulmányaikat.

– Bevezettük az ún. elektronikus naplót, a vezeték nélküli internetet, és sportklubot is indítunk ettől az évtől – sorolja az újításokat az igazgató.

Mostantól tanársegédeket is alkalmaznak, akik a tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek segítségére lesznek majd, ezenkívül két gyakornok is helyet kapott az intézményben, akik leendő tanári hivatásukhoz gyűjtik a tapasztalatokat.

Az eszéki magyar iskolaközpont óvodát is működtet, melyet korszerűsítettek, szerencsére van kinek, ugyanis összesen 46 óvodás jár a Központba.

A családok elköltözése a laskói iskolában is érezteti hatását

A leglátványosabb fejlesztések a laskói általános iskola területén folynak. A tornaterem építése szépen halad, a fűtőrendszerrel és az áram bevezetésével elkészültek, megépült a hozzá tartozó parkoló, a vakolás még hátravan.

– A következő tanév várhatóan a tornaterem átadásával kezdődik majd – tudtuk meg Kovacsevity Annától, az intézmény igazgatójától, aki hozzátette, az épületet már ebben a tanévben is igénybe vennék.

– A diákok idéntől délután fél háromig tartózkodhatnak az iskolában, ami lehetővé teszi a szakkörök működtetését – mondta Kovacsevity Anna.

Különböző sport-, zenés, irodalmi/drámai és tudományos szakkörök között válogathatnak a diákok.

A laskói iskolának idén hat (3 laskói, 3 várdaróci) elsőse van. A diáklétszámra itt is negatívan hat a családok külföldre költözése.

– Tisztában vagyok a kivándorlások gazdasági okaival, nem is ítélkezem, őszintén kívánom a családoknak, hogy találják meg a boldogulásukat – mondta az igazgatónő, hozzátéve, az iskolának igazi veszteség minden egyes diák, aki otthagyja, vagy nem iratkozik be az intézménybe.

Vörösmarton nem csökkent a diáklétszám

A Vörösmarti Általános Iskolában kilenc elsős kezdi meg tanulmányait, ugyanannyi, mint tavaly, de ezúttal minden diák a magyar tagozaton.

– Annak ellenére, hogy tőlünk is sokan költöznek el, a gyereklétszámot sikerült megőriznünk, mint ahogy az osztályok számát is – nyilatkozta lapunknak Kollár Kinga igazgatónő.

Újdonságként említette, hogy cserkészcsapat létrehozását tervezik Sipos Tür Klára hitoktató kezdeményezésére.

– A cserkészek tevékenysége oktatási-nevelési szempontból is rendkívül hasznos a gyerekek számára, éppen ezért nagyon örülök, hogy elindultunk a cserkészcsapat-alakítás útján, és hogy van iránta érdeklődés, a gyerekek ugyanis nagy lelkesedéssel állnak a dologhoz – mondta az igazgatónő, hozzátéve, diákjaik idén nyáron cserkésztáborban vettek részt, nemrég pedig a Magyar Cserkészszövetség képviselői jártak az intézményben.

A vörösmarti iskola más programokban is részt vesz, már nagyon várják az Arany 200 Busz látogatását, de bekapcsolódtak gyermekegészségüggyel foglalkozó programokba is, mint például a Zubomobil (Fogmobil) nevű országos projekt, amely a diákok ingyenes fogászati vizsgálatát teszi lehetővé.

Kórógyon több az elsős, mint tavaly

A Kórógyi Általános Iskolában az első tanítási napon egy kis műsorra került sor, a hétvégén pedig Vukovárra látogatnak a nyolcadikosok.

– Mint az előző években, most is igyekszünk a különböző tanulmányi versenyeken való részvételre buzdítani a gyerekeket, tavaly a matematika területén jeleskedett egyik kisdiákunk. Igyekszünk színvonalasan dolgozni, hiszen egy ilyen kis faluban, mint Kórógy, nagy jelentősége van az iskolának – nyilatkozta lapunknak Kel Rózsika igazgató.

A kórógyi iskolában idén öt elsős van, több mint tavaly, de még így is rendkívül alacsony számról beszélhetünk.

A kórógyi iskola igazgatónője azon a véleményen van, hogy a diáklétszám-csökkenés nem a tanintézmények hibája – a népességfogyásra vezethető vissza, melynek okai a gazdaságban keresendők, és ez a probléma az egész országot érinti.