Tanácskozás az eszéki Magyar Tanszéken

136
P5257373

Eszék – A Magyar Tudományos Akadémia és az eszéki Magyar Tanszék szervezésében május 25-én egy tanácskozásra került sor, amelyen a drávaszögi magyar tudományosság együttműködésének szorosabbá tételéről, közös tudományos témák kijelöléséről beszéltek, valamint a pécsi akadémiai bizottsági tagokat is megválasztották.

Az eszéki Bölcsésztudományi Karon működő magyar tanszéken tartott tanácskozás résztevőit dr. Lábadi Károly tanszékvezető tanár köszöntötte, majd bemutatta a magyarországi vendégeket: dr. Fodor Istvánt, az MTA-PAB alelnökét, Tarnóczy Mariann osztályvezetőt, valamint Jakab Sándort, a HMDK elnökét. A tanácskozás helyszínéről elmondta, hogy négy évvel ezelőtt elkezdődött a magyar felsőoktatás Eszéken, ami nagy jelentőséggel bír, hiszen innentől kezdve vált teljessé a magyar oktatás, így az óvodától az egyetemig tanulhatnak magyarul. A felsőoktatás megszervezése nem kis feladat volt. Hozzátette, hogy a legnagyobb gond a munkatársak hiánya, de nagyon jó a kapcsolatuk a pécsi egyetemmel, így egyelőre onnét járnak le előadók. A tanszék munkájának rövid ismertetése után átadta a szót dr. Fodor Istvánnak, aki elmondta, a Magyar Tudományos Akadémia határon túli magyar köztestületi tagjainak egyik székhelye Horvátországban Eszék. Ebben az évben az akadémia teljes vezérkara és bizottságai is megújulnak, így az akadémia pécsi regionális bizottsága azt a célt tűzte ki, hogy a szorosabb kapcsolat érdekében az eszéki és a zágrábi tudományos köztestületi tagok képviselői is képviseltessék magukat az akadémiai bizottságban.

– A két tudományos központ, Zágráb és Eszék egyformán fontos, és így tulajdonképpen a mostani tanácskozáson is azt szeretnénk megvitatni, hogy hogyan tudná segíteni a pécsi bizottság az eszéki tudományos tevékenységet – mondta dr. Fodor István.

A tanácskozás célja az is volt, hogy a maroknyi horvátországi magyarság tudományosságát valamilyen módon koordinálják, összefogják, és az elkövetkező időkre kitűzzék a legsürgősebb feladatokat.

Lábadi beszámolt arról is, hogy az Akadémia két éve  Eszéken tartott kihelyezett ülése után sem tétlenkedtek, elmondta, hogy a HunCro Médiaközponttal társkiadóként létrehozták az első horvátországi magyar tudományos és kulturális folyóiratot, ezenkívül megteremtették a szervezeti hátteret is ahhoz, hogy kis tudományos műhely létesüljön Eszéken. Ez a Pragma, a horvátországi magyar tudományos és művészeti kör, amely tömöríti majd a Baranyában és Szlavóniában élő tudományos tevékenységgel foglalkozókat.

– Akta címmel a magyar nyelv és irodalom tanszék évkönyvet is kiad, tehát nagyon hisszük, hogy az az elképzelés, amely a magyar-horvát vegyes bizottság ülésén is már számtalanszor megfogalmazódott, hogy az eszéki tanszék lesz a horvátországi magyar tudományos kutatás központja, és ez előbb-utóbb a polgári kormány segítségével valóra is válik, mindannyiunk hasznára szolgál majd – mondta Lábadi Károly.

A résztvevők pedig bíznak abban, hogy a tanácskozáson elfogadott, közösen megállapodott irányt a jövőben is tartani tudják.