Tájház lesz a várdaróciak „oskolájából”

166
08

Várdaróc – A várdaróci Református Egyházközség harminc évre

a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségére ruházza át a régi iskolaépületet és a hozzá tartozó udvart. A HMDK egy tájházat szeretne itt kialakítani, hamarosan elkezdődik a felújítás első fázisa.

A reformáció iskolateremtő törekvésének köszönhetően a 16-17. században Darócnak bizonyíthatóan már létezett iskolája – írja Lábadi Károly Várdaróc – a rét melletti falu című monográfiájában, ahol többek között azt is lejegyezte, hogy 1826-ban építettek új „oskolaházat”, amely a javításokkal 1879-ig szolgált, amikor helyére téglából tágas épületet emeltek. Ekkortájt az iskolát az egyház tartotta fenn, „helvét hitvallású és magyar iskolaként” tartották nyilván, száznál is több tanulója volt. Az 1980-as évekig a várdaróciak több generációja koptatta benne az iskolapadokat, azóta üresen áll. Az államosítás után a laskói általános iskola tulajdonát képezte, majd nemrég ismét visszakerült a várdaróci református egyházközség tulajdonába. Néhány héttel ezelőtt pedig a HMDK és az egyházközség egy szerződést írt alá, amelynek értelmében az egyház 30 évre a használati jogot a HMDK-ra ruházza át.

 

Tervek

Egy tájház erősítheti a helyi közösséghez tartozókban az identitásérzést, és még inkább tudatosíthatja a hagyományok ápolásának fontosságát.

– Az épület rekonstrukciójának az első fázisaként a tetőszerkezet felújítására kerül sor hamarosan, ez azért fontos, hogy megállítsuk az épület további romlását. A felújítást a HMDK közbenjárásával, magyarországi pénzből tudtuk elkezdeni. Elsődlegesen egy tájház kialakítása a cél, ezért „áttelepítjük” majd a már meglevő helytörténeti gyűjteményt, amelynek csak egy részét tudtuk elhelyezni a helyi választmány helyiségében. Az épület különböző hagyományápoló rendezvényeknek, táboroknak is otthont fog adni, miután befejeződik a felújítása – mondta el Micheli Zsolt, a HMDK várdaróci alapszervezetének elnöke.