Szép kiejtési verseny: célja az olvasásra nevelés

173
szpkiejtsi-verseny-3

Eszék – A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma május 16-án, szerdán az eszéki magyar iskolaközpontban második alkalommal rendezett szép kiejtési versenyt általános iskolások részére. A három általános iskolából és azok tagozati iskolából harminc kisdiák jelentkezett.

Az eszéki magyar iskolaközpont osztálytermében a résztvevőket Kovacsevity Anna, a pedagógusfórum alelnöke köszöntötte, aki ismertette a verseny részleteit.

– A tanulók egy magukkal hozott, ismert szöveget olvasnak föl a verseny első részében, majd az általunk kijelölt szöveggel ismerkednek meg 5-8 perc alatt, és azt „adják elő”. A zsűri tagjai a két olvasási „produkció” alapján döntötték el, hogy ki milyen helyezést érdemel. Idén az eszéki, újbezdáni, laskói, vörösmarti, csúzai, sepsei és kopácsi iskolások vannak itt. A kórógyiakat, sajnos, az idén sem nevezte be tanintézményük a versenyre, nem tudjuk, mi lehet ennek az oka – mondta Kovacsevity Anna.

 

Két csoportban versenyeztek

A köszöntő és a verseny részéleteinek ismertetése után a diákok két csoportban versenyeztek. Az egyikbe az alsó tagozatosok, a másikba pedig a felsősök kerültek. Az alsósok között versenyzett a csúzai Kanizsai Gergely, akit anyukája is elkísért a versenyre.

– Mi magyarok vagyunk, ugyanakkor tudjuk, hogy meg kell tanulni az ország nyelvét is, ez is jól megy a gyereknek, de fontos, hogy megőrizzük nemzeti identitásunkat is. Ezért döntöttünk úgy, hogy magyar tagozatra íratjuk, és nem bántuk meg. A verseny azért fontos, mert általa megismerhetünk más, hasonlóan gondolkodó szülőt, gyereket, és összevethetjük a különböző ismeretek elsajátításával kapcsolatos tapasztalatainkat. Szerintem ez nagyon jó dolog – mondta Gergely anyukája, Kuti Kanizsai Beáta.

 

Minőségbeli fejlődés volt tapasztalható

A szép kiejtési verseny célja az általános iskolás korú gyerekek olvasásra való nevelése, a kifejező olvasás megszerettetése volt. A zsűritagoknak öröm volt hallgatni azoknak a tanulóknak az előadását, akik szépen artikulálva és hangsúlyozva ejtették ki a szavakat, érthetően tolmácsolták a választott és a helyszínen kapott ismeretlen szöveget.

– Nagy dolog, hogy ebben az olvasásellenes világban a tanárok rá tudják venni a diákokat, hogy hangosan olvassanak, felolvassanak. Ez egyfajta nyilvános szereplés is. Ami a színvonalat illeti, van némi fejlődés a tavalyi versenyhez viszonyítva, a gyerekek tanáraik ösztönzésére komolyabban viszonyultak a feladathoz, szorgalmasan készültek, és úgy érzem, hogy valóban jó teljesítmények születtek – mondta Pasza Árpád magyartanár, a bírálóbizottság tagja.

A pedagógusfórum ajándékkönyvvel jutalmazta meg a legjobbakat, és minden résztvevőnek emléklapot adományoztak, dicséretben részesítették őket. A szervezők remélik, hogy az elkövetkező években még többen neveznek be a versenyre.

A verseny díjazottjai:

1. osztály:

1. Molnár Ádám (Laskó)

2. Csapó Alex (HMOM Központ, Eszék)

2. osztály:

1. Kanizsai Gergely (Csúza)

2. Varga Dorotea Panna (Kopács)

3. Bisztrica Viktória (HMOM Központ)

3. osztály:

1. Faragó Dávid (Vörösmart)

2. Szenn Emma (HMOM Központ)

3. Anitics Krisztofer (Laskó)

4. osztály

1. Kovács Dominik (Laskó)

2. Obermájer Dávid (Vörösmart)

3. Csányi Evelin (Sepse)

5. osztály

1. Fica Klaudia (HMOM Központ)

2. Dudás Emília (Újbezdán)

3. Bíró Emma (Laskó)

6. osztály

1. Angyal Evelin (Vörösmart)

2. Pálinkás Júlia (Újbezdán)

3. Ljubastyik András (Laskó)

7. osztály

1. Rác Krisztina (Vörösmart)

2. Vindics Gerber Sarah (Várdaróc)

3. Erdélyi Bettina (Újbedán)

8. osztály

1. Dankos Valentin (HMOM Központ)

2. Stojanović Dajana (Laskó)

3. Majer Luise (Vörösmart)