Székelyföld területi autonómiájáért tüntettek Marosvásárhelyen

515
LATHATAR-autonomia1

A csendőrség és a rendőrség erőinek hangsúlyos jelenléte mellett ünnepi megemlékezést és tiltakozó felvonulást rendezett múlt csütörtökön Marosvásárhelyen a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amelyre a szervezők becslése szerint mintegy 15 ezren érkeztek egész Erdélyből.

 
A székely szabadság napjának nevezett rendezvény megemlékezéssel kezdődött a marosvásárhelyi székely vértanúk obeliszkjénél, amely az 1852-ben felgöngyölített Habsburg-ellenes székely szervezkedés kivégzett vezetőinek állít emléket.
A Székelyföldnek területi autonómiát és az erről szóló párbeszéd elindítását követelő kiáltványt Izsák Balázs, az SZNT elnöke olvasta fel. A közfelkiáltással elfogadott kiáltványban a tüntetés résztvevői követelték, hogy a történelmi Székelyföld alkosson sajátos hatáskörökkel felruházott önálló fejlesztési és közigazgatási régiót, és ezt a közjogi státuszt Székelyföld autonómiastatútuma szavatolja. Kezdeményezték, hogy a román kormány folytasson párbeszédet Székelyföld jogállásáról a Székely Nemzeti Tanáccsal és a székely önkormányzatokkal.
Azt is követelték, hogy Románia maradéktalanul tartsa tiszteletben Románia és Magyarország alapszerződését, különös tekintettel a dokumentumnak arra a szakaszára, amelyben a felek vállalják, hogy tartózkodnak minden olyan gyakorlattól, amely megváltoztatná a nemzeti közösségek által lakott régiók nemzetiségi összetételét.
„Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget akarunk Székelyföld minden lakosának! Autonómiát Székelyföldnek, szabadságot a Székely Népnek!” – zárul a székely szabadság napja résztvevőinek Marosvásárhelyen felolvasott kiáltványa.
A megemlékezés több szónoka is az Európát elárasztó migránsok és az őshonos székelyek helyzetét állította szembe. Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az elmúlt negyedszázad „önfeladó” politizálását bírálva az autonómia melletti következetes, megalkuvás nélküli kiállásra buzdította honfitársait az autonómiatüntetésen elmondott beszédében.
Nem vagyunk migránsok, tősgyökeres nép vagyunk – hangoztatta a szónok, igazat adva Kövér László házelnöknek abban, hogy nemcsak a szabad mozgáshoz, hanem a szülőföldhöz való emberi jogot is biztosítani kellene. Az EMNT elnöke szerint a románok és magyarok is kisebbségbe juthatnak saját hazájukban, az európai nemzetek saját kontinensükön, ha nem becsülik jobban a szülőföldjüket.
A tömeg a megemlékezés után „Autonómiát!”, „Székelyföld”, „Itthon vagyunk!” jelszavakat kiáltozva, de békésen, ünnepi hangulatban tette meg a székely vértanúk emlékművétől a főtérig vezető két kilométeres utat.
A főtéren a megmozdulást szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és az SZNT több képviselője átadta a korábban közfelkiáltással elfogadott petíciót a kormány megyei megbízottjának, majd erről hangosbemondón is beszámoltak a megmozdulás résztvevőinek.
A tüntetők mintegy félóra múlva kisebb csoportokban elhagyták Marosvásárhely főterét.
Ciprian Caluser, a rendezvényt nagy erőkkel biztosító csendőrség mobil egységének szóvivője az MTI érdeklődésére elmondta: a székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezés és a résztvevők elvonulása rendbontás nélkül történt.