Szászfalvi László Horvátországban

309
06-Szszfalvi-Lszl-2

Kórógy, Kopács – Szászfalvi László magyar egyházügyi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyháznál tett látogatást .

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházügyi államtitkára a múlt héten találkozott Csáti Szabó Lajossal, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház új püspökével, meglátogatta a kórógyiakat – akiket még menekültségük idején a magyarországi Vésén nejével együtt istápolt -, majd útja végén Kopácson megbeszélést folytatott Jakab Sándorral, az egyházközség presbiterével.

Jakab Sándor lapunknak elmondta, hogy Szászfalvi államtitkár, református lelkész, valamint külpolitikai főtanácsadója, a szintén református lelkész Nemes Csaba (Tőkés László budapesti irodájának a vezetője) horvátországi látogatása fontos állomás az itteni reformátusság sajnálatos helyzetének rendezésében, megosztottságának felszámolásában.

– Szászfalvi László már korábbi egyházi és közéleti tevékenysége révén is jól ismerte és ismeri reformátusságunk helyzetét, a horvátországi hitélet és egyházügyi viszonyok egészét, államtitkári kinevezése után pedig folyamatos kapcsolatban vagyunk. Budapesten fogadta egyházközségünk, a kopácsi reformátusok háromtagú küldöttségét, majd – többek között kezdeményezésemre is – hivatalos látogatást tett Zágrábban, ahol átfogó, tartalmas megbeszéléseket folytatott horvát partnereivel. Államtitkárként minden politikai, erkölcsi és anyagi segítséget, támogatást felajánlott református hitéletünk, egyházunk megerősítéséhez, hogy méltóak maradhassunk őseinkhez, e vidék református múltjának gazdag hagyományaihoz – tájékoztatott Jakab Sándor az államtitkárral való megbeszélésről.

 

Találkozó a kórógyi gyülekezettel

Szászfalvi Lászlót baranyai és szlavóniai útjára elkísérte neje, Judit asszony is, aki Csurgó település református lelkipásztora. A kórógyi látogatás kapcsán Kanalas János tiszteletes úr lapunknak elmondta, a találkozó magánjellegű volt, hiszen az államtitkárral és nejével is régi iskolatársakként köszöntötték egymást, továbbá Judit asszony a háború alatt a kórógyi gyülekezetnek is prédikált.

– A következő hónapra vonatkozóan egyeztettünk egy programot, amikor is a csurgói gyülekezet el fog látogatni hozzánk, Kórógyra, hogy találkozzon a mi gyülekezetünk tagjaival. Ez Judit asszony régi vágya volt, és örömünkre szolgál, hogy a következő hónapban vendégül láthatjuk őket – tudtam meg a kórógyi lelkipásztortól.

A látogatás kapcsán telefonon felkerestük Csáti Szabó Lajost, a HRKKE püspökét is, ám ő nem kívánt nyilatkozni.